Szkoła

Odkrywców

Talentów

 

 

Super Szkoła

Przeczytaj artykuł...
Zobacz zdjęcia...
Zobacz dyplom...

 

  instagram calesnapchat cale

Do ulubionych

 
 


Historia - C.d. Drukuj Email
Spis treści
Historia
C.d.
Wszystkie strony

Ten pełen zapału, inwencji twórczej i świeżych, oryginalnych pomysłów przyjaciel młodzieży, doskonały organizator i zapobiegliwy gospodarz nie mógł pozostać niezauważony. 1 września 1994 roku został dyrektorem zespołu szkół przy ambasadzie polskiej w Moskwie. Zawsze jednak pamiętał o swoim „dziecku” – odwiedzał II LO w Lubinie w czasie swoich pobytów w mieście, spotykał się z pracownikami, witany tutaj bardzo serdecznie.

Temu niezwykle oszczędnemu w słowach, nie zabiegającemu o rozgłos i poklask człowiekowi, powiedzmy jedno słowo, które zawiera w sobie wiele: dziękujemy!

Kadrę pedagogiczną pierwszego w dziejach szkoły roku tworzyło 17 nauczycieli pełnozatrud­nionych i 9 pracujących w niepełnym wymiarze. W grupie pełnozatrudnionych znaleźli się nauczyciele, którzy wraz z dyrektorem Stanisła­wem Toczkiem przeszli z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Lubinie:

 • Joanna Rodak – nauczycielka języka polskiego,
 • Danuta Chlebicz – nauczycielka języka niemieckiego,
 • Anna Kanigowska – nauczycielka języka rosyjskiego,
 • Bożena Poniecka-Klotz – nauczycielka chemii,
 • Iwona Bronowicka – nauczycielka fizyki.

Z innych szkół przeszli bądź rozpoczęli tu swą pracę w szkolnictwie:

 • Jerzy Dziczkowski – nauczyciel techniki i plastyki,
 • Andrzej Fil – nauczyciel wychowania fizycznego i przysposobienia obronnego,
 • Elżbieta Grabowska – nauczycielka wychowani fizycznego,
 • Grzegorz Garczyński – nauczyciel historii i propedeutyki nauki o społeczeństwie,
 • Jolanta Będkowska-Jasiak – nauczycielka języka polskiego w II LO i historii w Szkole Podstawowej Nr 4,
 • Danuta Lach – bibliotekarz,
 • Dorota Ott-Tokarz – nauczycielka biologii,
 • Lucyna Szudrowicz – nauczycielka matematyki,
 • Ryszard Techmański – nauczyciel języka niemieckiego,
 • Anna Kliszcz – nauczycielka fizyki,
 • Elżbieta Kalinka – nauczycielka języka angielskiego.

W niepełnym wymiarze pracowali nauczyciele Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Lubinie: Janina Malik, Marcin Jarczyk, Genowefa Szykulska, Helena Kulczycka, Ewa Szpich.

Wspomagali nas swoją wiedzą, doświadczeniem i pracą:

 • Zofia Pieńkowska – wieloletni dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Lubinie, nauczycielka biologii,
 • Czesława Wiadrowska – ówczesny dyrektor Poradni Wychowawczo-Zawodowej w Lubi­nie, prowadząca zajęcia z pedagogiki i psychologii, obecnie wicekurator w Legnicy,
 • Halina Kochanek – zastępca inspektora Wydziału Oświaty i Wychowania w Lubinie, nauczycielka matematyki,
 • Henryk Ziobrowski – nauczyciel muzyki (także w SP 4).

Zanim nauczyciele i uczniowie przyszli do szkoły, wiele godzin pracy w czasie wakacji spę­dzili w budynku uczniowie klasy najstarszej – czwartej oraz nauczyciele: Grzegorz Garczyński, Joanna Rodak i oczywiście dyrektor – Stanisław Toczek, nosząc, skręcając i ustawiając sprzęt w wyznaczonych dla II LO salach mieszczących się na II i I piętrze. Klasa II a pod kierunkiem nowej wychowawczy­ni przygotowała program na uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego a w imieniu uczniów w czasie inauguracji przemówił Jarosław Murdzek – uczeń klasy IV. Nikt nie składał pustych deklaracji, a wszyscy zdawali sobie sprawę z tego, że dobre imię szkoły zaczyna się budować już 1 września 1987 roku własnym wysiłkiem, własną pracą.

Wszystko było tutaj inne, pierwsze: pierwsze otrzęsiny uczniów klas pierwszych, pierwsze obchody Dni Edukacji Narodowej i innych świąt, pierwsze sukcesy i osiągnięcia. Powstał chór szkolny, zaczęły funkcjonować koła przedmiotowe i zajęcia pozalekcyjne, organizacje zrzesza­jące młodzież: PTTK, PTSM, OHP, SKS, ZHP, TPPR, PCK, LOP. Animatorem życia kultural­nego szkoły ze strony uczniów stała się przede wszystkim klasa IV wespół z Samorządem Uczniowskim. Liceum ożywiło się dzięki lidze klas, wystawom, instalacjom i imprezom organizowanym także po lekcjach.

Powstawała powoli biblioteka, której zaczątek stanowiło ok. 400 egzemplarzy książek przekaza­nych przez ZSO w Lubinie. Reszta to wynik pomysłowości nauczycieli i dyrektora: książki przekazało Wydawnictwo Ossolineum i KAW, kupowano je z budżetu szkoły, ofiarowały je też kończące szkołę pierwsze roczniki absolwentów. Pracownie wzbogacały się powoli w najpotrzebniejszy sprzęt dzięki darom instytucji i osób prywatnych, przekazaniu niektórych egzemplarzy przez SP 4. Sami uczniowie pod opieką na­uczycieli wykonywali pomoce bądź przywracali do stanu używalności pozyskane w różnych miejscach. Wbrew malkontentom i niedowiarkom pierwszy rok działalności szkoły był na tyle znaczący, że bardzo dużo kandydatów ubiegających się o przyjęcie do II LO nie mogło z braku miejsc znaleźć się w murach szkoły. Odnotować też należy sukces indywidualny: Piotr Poręba zakwalifikował się do centralnej edycji konkursu recytatorskiego,a Alicja Popek zdobył wyróżnienie na szczeblu rejonowym. 

Trochę statystyki

Szkoła działa od 1.09.1987. Jej mury opuściło ponad 5.000 absolwentów. Obecnie edukacją 19 klas zajmuje się 40 nauczycieli.

Nie tylko nauka

Oprócz zajęć dydaktycznych proponujemy spotkania w ramach kół zainteresowań i różnorodne zajęcia sportowe. Od wielu lat działa szkolne koło wolontariatu.

Stale w czołówce

Nasi uczniowie odnoszą sukcesy w konkursach i olimpiadach, zdobywają medale w zawodach sportowych, są znani z osiągnięć artystycznych.