Uwaga Maturzyści!

1. Deklaracje i formularze dla zdających

Załącznik 1a – Deklaracja dla: (1) ucznia szkoły ponadgimnazjalnej lub artystycznej, który ukończy szkołę w roku szkolnym 2018/2019 i w tym roku przystąpi do egzaminu maturalnego; (2) absolwenta szkoły ponadgimnazjalnej lub artystycznej, który ukończył szkołę w latach szkolnych 2015/2016 – 2017/2018; (3) absolwenta liceum ogólnokształcącego, który ukończył szkołę w roku szkolnym 2014/2015.

Załącznik 1d – Deklaracja dla:(1) absolwenta liceum, który ukończył szkołę w latach 2004/2005–2013/2014 oraz (2) absolwenta technikum, który ukończył szkołę w latach 2005/2006–2014/2015 i (1, 2) przystępuje do egzaminu maturalnego po raz pierwszy albo deklaruje podwyższanie wyników lub przystąpienie do egzaminu z nowych przedmiotów.

2. Matura 2019 – ważne terminy dla ucznia

5. Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego

6. Dostosowanie warunków egzaminacyjnych

7. Komunikaty:

– Komunikat o terminach egzaminu maturalnego w 2019 roku
– Komunikat o wykazie olimpiad zwalniających z egzaminu maturalnego w maju 2019 roku
– Komunikat o materiałach i przyborach pomocniczych na egzaminie maturalnym
– Komunikat o dostosowaniu warunków egzaminacyjnych
– Komunikat w sprawie egzaminu maturalnego z informatyki

Dodaj komentarz