Bibliografia załącznikowa

Bibliografia załącznikowa powinna być opracowana zgodnie z normami:

  • PN-ISO 690 z 2002 roku – wydawnictwa zwarte i ciągłe,
  • PN-ISO 690-2 z 1999 roku – dokumenty elektroniczne.

Wzory opisów bibliograficznych zawierają tylko elementy obowiązkowe.

Wydawnictwo zwarte

Odpowiedzialność główna. Tytuł: dodatek do tytułu. Wydanie. Rok wydania. Numer znormalizowany ISBN.

1. Janion Maria, Żmigrodzka Maria. Romantyzm i historia. 1978.

2. Geografia turystyczna świata. Pod red. Jadwigi Warszyńskiej. Cz. 1. 1994. ISBN 83-01-10944-0.

Fragment w wydawnictwie zwartym

Odpowiedzialność główna. Tytuł dokumentu macierzystego. Wydanie. Numeracja części. Rok wydania. Lokalizacja w obrębie dokumentu macierzystego (tytuł, stronice).

Kulczycka-Saloni, Janina. Pozytywizm. 1971. Antagoniści, s. 66-71.

Artykuł w wydawnictwie zwartym

Odpowiedzialność główna dotycząca artykułu. Tytuł artykułu. W: Odpowiedzialność główna dokumentu macierzystego. Tytuł dokumentu macierzystego. Wydanie. Rok wydania. Lokalizacja w obrębie dokumentu macierzystego (stronice).

1. Burke Peter. Dworzanin. W: Człowiek Renesansu. Pod. red. Eugenia Garina. 2001. s.143-175.

2. Rożen Joanna. Filmowe inspiracje epoką oświecenia. W: Oświecenie: przewodnik dla licealistów. 2003. s. 41-50.

Artykuł w wydawnictwie ciągłym

Odpowiedzialność główna. Tytuł. „Tytuł dokumentu macierzystego”. Lokalizacja w obrębie dokumentu macierzystego: rok, oznaczenie zeszytu, paginacja fragmentu.

Kaszubska A. Więźniowie sekty. „Cogito”. 2005, nr 5, s. 24-26.

Wywiad w wydawnictwie ciągłym

Odpowiedzialność główna udzielającego wywiad. Tytuł wywiadu. Odpowiedzialność drugorzędna przeprowadzającego wywiad. Tytuł dokumentu macierzystego. Wydanie. Lokalizacja w obrębie dokumentu macierzystego: rok, oznaczenie zeszytu, paginacja fragmentu.

Magdziarz Maria. Następni będą mieli łatwiej. Rozm. przepr. Lidia Jastrzębowska. Nowa Szkoła. 2004, nr 9, s. 4-6.

Elektroniczne wydawnictwo zwarte, baza danych i program komputerowy

Odpowiedzialność główna. Tytuł [Typ nośnika]. Wydanie. Miejsce wydania: wydawca, data wydania. Data aktualizacji [Data dostępu]*. Warunki dostępu*. Numer znormalizowany.

1. Kopaliński, Władysław. Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych.[CD-ROM]. Wersja 1.03.16. Łódź: PRO- media CD 1998. ISBN 83-7231-3.

2. Wielka Internetowa Encyklopedia Multimedialna [online]. Onet.pl, 1996- 2005 [dostęp: 04 lutego 2005]. Dostępny w World Wide Web: http://portalwiedzy.onet.pl/

Artykuł w elektronicznym wydawnictwie zwartym, bazie danych i programie komputerowym

Odpowiedzialność główna (artykułu). Tytuł (artykułu). W: Odpowiedzialność główna (dokumentu macierzystego). Tytuł (dokumentu macierzystego) [Typ nośnika]. Wydanie. Miejsce wydania: wydawca, data wydania. Data aktualizacji [Data dostępu]*. Lokalizacja w obrębie dokumentu macierzystego. Warunki dostępu*. Numer znormalizowany ISBN.

Mazury. W: Wielka Internetowa Encyklopedia Multimedialna [online] [dostęp 03 września 2005]. Dostępny w World Wide Web: http://portalwiedzy.onet.pl.

Elektroniczne wydawnictwo ciągłe

Tytuł [Typ nośnika]. Wydanie. Miejsce wydania: wydawca, data wydania [Data dostępu]*. Warunki dostępu*. Numer znormalizowany ISSN.

1. Wiedza i Życie [online]. Warszawa: Agora [dostęp: 07 września 2005]. Dostępny w World Wide Web: http://serwisy.gazeta.pl/czasopisma/0,42477.html. ISSN 0137-8929.

* Data i warunki dostępu to elementy obowiązkowe dla dokumentów online, fakultatywne dla pozostałych.