Dostępność cyfrowa

 

II Liceum Ogólnokształcące w Lubinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej II Liceum Ogólnokształcącego w Lubinie.

Data publikacji strony internetowej: 01.11.2017

Data ostatniej dużej aktualizacji: 01.11.2017

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • na stronie internetowej znajdują się filmy do których nie dodano napisów dla osób głuchych, ponieważ zostały opublikowane przed obowiązywaniem stosownych przepisów;
  • na stronie brakuje w niektórych przypadkach alternatywnych opisów zdjęć, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań;
  • nie wszystkie multimedialne elementy wizualne posiadają możliwą do uruchomienia bezwzrokowo audiodeskrypcję.

Oświadczenie sporządzono dnia: 09.12.2020.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące:

  1. zmiana wielkości czcionki,
  2. zmiana kontrastu,
  3. jasne tło,
  4. podkreślenie linków,
  5. zastosowanie mechanizmu włączającego czcionkę ułatwiającą  czytanie,
  6. większość z grafik została opatrzona atrybutem alt z opisem,
  7. całość serwisu oparta jest na stylach CSS.

Serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych. Obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy klawiatury jak i myszki. Wszystkie strony zawierają okienko wyszukiwarki. Serwis nie jest wyposażony w skróty klawiaturowe, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.