Profile kształcenia

 W roku szkolnym 2019/2020 szkoła prowadzi nauczanie w 21 klasach (10 klas pierwszych, 6 drugich oraz 5 trzecich).

Ich profile wyglądają następująco:

 

Klasa

Profil

1

 

 

 

 

 

A

matematyczno-fizyczny

B

matematyczno-geograficzny

C

 biologiczno-chemiczny

D

językowy

E

prawno-humanistyczny

F

matematyczno-fizyczny

G

matematyczno-geograficzny

H

biologiczno-chemiczny

I

językowy

J

prawno-humanistyczny

2

 

A

matematyczno-fizyczny

B

matematyczno-geograficzny

C

matematyczno-geograficzny

D

biologiczno – chemiczny

E

językowy

F

prawno – humanistyczny

3

A

matematyczno-fizyczny

B

matematyczno-geograficzny

C

biologiczno – chemiczny

D

językowy

E

prawny