Profile kształcenia

 W roku szkolnym 2017/2018 szkoła prowadzi nauczanie w 16 klasach (5 klas pierwszych, 5 drugich oraz 6 trzecich).

Ich profile wyglądają następująco:

Klasa

Profil

1

A

matematyczno-fizyczny

B

matematyczno-geograficzny

C

 medyczny

D

humanistyczny z el. komunikacji społecznej

E

prawny

2

A

matematyczno-fizyczny

B

matematyczno-geograficzny

C

medyczny

D

językowy z elementami psychologii

E

prawny

3

A

matematyczno-fizyczny

B

matematyczno-fizyczny

C

matematyczno-geograficzny

D

medyczny

E

językowy z elementami psychologii

F

prawny