Profile kształcenia

 

W roku szkolnym 2022/2023 szkoła prowadzi nauczanie w 26 klasach (7 klas pierwszych, 7 drugich, 6 trzecich, 6 czwartych).

Ich profile wyglądają następująco:

    

Klasa

Profil

1

A

matematyczno-fizyczny

B

matematyczno-geograficzny

C

 matematyczno-geograficzny

D

biologiczno-chemiczny

E

językowy

F językowy
G prawno-humanistyczny

2

 

 

A

matematyczno-fizyczny

B

matematyczno-geograficzny

C

matematyczno-geograficzny

D

biologiczno – chemiczny

E

językowy

F

językowy

G

prawno-humanistyczny

3

A

matematyczno-fizyczny

B

matematyczno-geograficzny

C

matematyczno-geograficzny

D

biologiczno – chemiczny

E

językowy

F

prawno-humanistyczny

  

 

 

4

 

 

 

 

A

matematyczno-fizyczny

B

matematyczno-geograficzny

C

matematyczno – geograficzny

D

biologiczno-chemiczny

E

językowy

F

prawny