Profile kształcenia

 

W roku szkolnym 2022/2023 szkoła prowadzi nauczanie w 24 klasach (7 klas pierwszych, 6 drugich, 6 trzecich, 5 czwartych).

Ich profile wyglądają następująco:

   

Klasa

Profil

1

 

 

 

 

 

 

A

matematyczno-fizyczny

B

matematyczno-geograficzny

C

 matematyczno-geograficzny

D

biologiczno-chemiczny

E

językowy

F językowy
G prawno-humanistyczny

2

 

A

matematyczno-fizyczny

B

matematyczno-geograficzny

C

matematyczno-geograficzny

D

biologiczno – chemiczny

E

językowy

F

prawno-humanistyczny

3

A

matematyczno-fizyczny

B

matematyczno-geograficzny

C

matematyczno-geograficzny

D

biologiczno – chemiczny

E

językowy

F

prawny

 

 

 

4

 

 

 

 

A

matematyczno-fizyczny

B

matematyczno-geograficzny

C

biologiczno-chemiczny

D

językowy

E

prawno-humanistyczny