Absolwenci

W ciągu ponad dwudziestu lat mury naszej szkoły opuściło ponad 5.000 absolwentów. Większość z nich podjęła studia wyższe.

Nasi absolwenci pracują w różnorodnych zawodach, pełnią odpowiedzialne funkcje i są żywym dowodem jakości kształcenia w lubińskim II LO.

 

Oto sylwetki niektórych z nich:

Maciej Barys, dr nauk chemicznych o specjalności „chemia organiczna”, pozyskał grant unijny  „Nowe antybiotyki na bazie hemiaminali” (Europejski Instytut Technologiczny, EIT+). W swojej syntezie organicznej otrzymał związek, który w podręcznikach był opisywany jako mogący istnieć tylko teoretycznie.


Piotr Durlak, dr hab. nauk chemicznych, zajmuje się szeroko pojętą chemią teoretyczną i kwantową. Jest jednym z kilkunastu specjalistów stosujących metody CPMD i PIMD na świecie. Gdy zaczynał stosować tę metodę, na świecie było kilka osób ją znających, wliczając w to twórców samego programu. Obecnie prowadzi badania nad ruchem protonu w wiązaniach wodorowych, ze szczególnym uwzględnieniem wiązań typu RAHB, występujących w kryształach molekularnych.


Joanna Zimna, germanistka w 2 Liceum.


Anna Kaglik, francuski doktorat w dziedzinie akwizycji językowej, nauczycielka języka francuskiego, wykładowca na Uniwersytecie Paris8, uczestnik międzynarodowych konferencji badawczych.


Natalia Banaś, doktor Instytutu Prawa Cywilnego – Zakładu Postępowania Cywilnego UWr, prowadzi własną kancelarię prawną, członek Zespołu Roboczego w MG przygotowującego założenia do projektu ustawy – Prawo naftowe, tłumacz podczas wyjazdów do ChRL, autor publikacji książkowych „Postępowanie cywilne w pytaniach i odpowiedziach” (2008) oraz „Kazusy z postępowania cywilnego” (2009) – wydanych przez znane w Polsce fachowe wydawnictwo  – C.H. Beck.


Tomasz Pilarz, zawodnik taekwon-do, reprezentant szkoły w międzyszkolnych konfrontacjach tanecznych, przedsiębiorca.

Reprezentant Polski Seniorów 1996 – 2003

Złoty medal, tytuł mistrza Europy w walkach indywidualnych kategoria pow. 80 kg – Zrece, Słowienia – 01-03.05.1997 r.

Złoty medal, tytuł mistrza Europy w walkach drużynowych – Riccione, Włochy – 22.04 -25.04.1999 r.

Złoty medal, tytuł mistrza świata w walkach drużynowych – Buenos Aires, Argentyna – 28.08 – 05.09.1999 r.

Złoty medal, tytuł mistrza Europy w walkach drużynowych – Edinburgh, Szkocja – 11.05 -14.05.2000 r.

Złoty medal, tytuł mistrza Europy w walkach drużynowych – Villajayosa, Hiszpania – 26.04 – 29.04.2001 r.

Złoty medal, tytuł mistrza świata w walkach drużynowych – Rimini, Włochy – 03.07 – 08.07.2001 r.

Srebrny medal, tytuł wicemistrza Europy w walkach indywidualnych kategoria do 80 kg – Treboń, Czechy – 03.05 – 05.05.2002 r.

Złoty medal, tytuł mistrza Europy w walkach drużynowych – Treboń, Czechy – 03.05 –   05.05.2002 r.

Złoty medal, tytuł mistrza Europy w walkach drużynowych – Rijeka, Chorwacja – 11.04 – 13.04.2003 r.

Złoty medal, tytuł mistrza świata w walkach drużynowych – Warszawa, Polska – 12.06. – 15.06.2003 r.

Międzynarodowy mistrz: Belgii, Niemiec, Holandii, Włoch. ( walki indywidualne, kategoria pow. 80 kg)

Zwycięstwo w turniejach międzynarodowych – Viking Open ( Szwecja – walki indywidualne – kategoria do 80 kg, kategoria pow. 80 kg – w różnych latach ), UK Open ( walki indywidualne kategoria pow. 80 kg)

Mistrz Polski – walki indywidualne kategoria pow. 80 kg, Wicemistrz Polski – walki indywidualne kategoria pow. 80 kg

Mistrz Polski w walkach drużynowych ( wraz z drużyną KKSW Lubin – Pilarz Tomasz, Stawarz Łukasz, Jężak Grzegorz, Szpich Michał, Chyra Radosław, Golis Tomasz)


Joanna Ziobrowska, absolwentka paryskiej Sorbony, wykładowca literatury i historii Francji, wykładowca języka francuskiego na Uniwersytecie Zielonogórskim, organizatorka międzynarodowych konferencji naukowych.