Rada Rodziców

Skład Rady Rodziców:

 

1. Prezydium Rady Rodziców:

  • Przewodnicząca – Pan Ryszard Kabat
  • Zastępca – Pani Monika Majstrowicz
  • Sekretarz – Pani Anna Soboń
  • Skarbnik – Pani Magdalena Demska
  • Członek – Pani Edyta Zawadzka
  • Członek – Pan Marcin Duszyński