Rada Rodziców

Skład Rady Rodziców:

 

1. Prezydium Rady Rodziców:

  • Przewodnicząca – Pani Joanna Szponarska
  • Zastępca – Pani Agnieszka Myszkowska
  • Sekretarz – Pan Ryszard Kabat
  • Skarbnik – Pani Magdalena Demska