Opieka stomatologiczna!

Zgodnie z zawartym porozumieniem z Organem Prowadzącym w zakresie opieki stomatologicznej wszyscy uczniowie są objęci profilaktyką – rodzic ma prawo do rezygnacji wypełniając formularz sprzeciwu i dostarczając go do szkoły. W każdej chwili można złożyć sprzeciw bądź z niego zrezygnować. 

Opieka stomatologiczna obejmuje :

– świadczenia ogólnostomatologiczne do 18 r.ż. ,

– świadczenia profilaktyczne do 18 r.ż. (zabiegi profilaktyczne wymienione poniżej).

 

Gabinet stomatologiczny znajduje się w budynku Zespołu Szkół Nr 1 przy ulicy Kościuszki 9 w Lubinie.

 

CEL PROGRAMU:

  • ZAPOBIEGANIE POWSTAWANIA PRÓCHNICY U MŁODYCH PACJENTÓW
  • EDUKACJA DZIECI I MŁODZIEŻY W ZAKRESIE ZDROWIA I HIGIENY JAMY USTNEJ
  • WCZESNE WYKRYWANIE PROBLEMÓW ZDROWOTNYCH DZIĘKI REGULARNYM PROFILAKTYCZNYM BADANIOM STOMATOLOGICZNYM

Uczeń biorący udział w profilaktyce będzie zaproszony na bezpłatną wizytę do gabinetu, gdzie będzie miał wykonany pełen wachlarz świadczeń refundowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia m.in.:

·        badanie lekarskie kontrolne, które obejmuje instruktaż higieny jamy ustnej,

·        lakierowanie zębów (fluoryzacja),

·        zabezpieczenie profilaktyczne lakiem szczelinowym,

·        usunięcie złogów nazębnych ze wszystkich zębów (usunięcia złogów, osadów, kamienia nazębnego),

·        leczenie próchnicy początkowej (zastosowanie preparatu w postaci żelu),

·        leczenie zmian na błonie śluzowej jamy ustnej ( np. afty, zaczerwienienia, otarcia),

·        badanie żywotności zębów ( np. po przebytym urazie/upadku w przeszłości).

Każdego pacjenta chcemy regularnie przyjmować co 6 miesięcy by zapobiegać powstawaniu próchnicy.

Uczeń po wizycie otrzyma formularz dedykowany rodzicom z informacją jakie świadczenia zostały wykonane oraz niezbędne informacje dotyczące np. zaleconej konsultacji specjalistycznej, stanu higieny jamy ustnej u dziecka oraz jakie zęby wymagają leczenia. 

Z tego względu, iż zabiegi profilaktyczne są bezinwazyjne, bezbolesne oraz bezkrwawe rodzice nie muszą obawiać się, że dziecko będzie czuło dyskomfort/ból podczas takiej wizyty.

 

Transport:

W celu lepszej dostępności uczniów z innych szkół do gabinetu będzie zorganizowany transport w ramach ”wycieczki do stomatologa”. Rodzice/opiekunowie nie dostarczając formularza sprzeciwu do szkoły wyrażają zgodę na udział swojego dziecka w programie oraz transport ucznia do gabinetu.

 

ZAŁĄCZNIKI:

  1. Formularz sprzeciwu
  2. Harmonogram gabinetu
  3. Informacja dla rodziców
  4. Karta badania
  5. Program profilaktyki
  6. Przekazanie danych uczniów przez szkoły