Współczesność

W roku szkolnym 2017/2018 szkoła prowadzi nauczanie w 16 klasach (5 pierwszych, 5 drugich i 6 trzecich), kształcąc ponad 500 uczniów. Ich edukacją zajmuje się 39 nauczycieli, z których większość to osoby od lat związane z II LO. Wszystkie zajęcia rozpoczynamy w godzinach przedpołudniowych – nie ma nauki „na zmiany”.

Lekcje odbywają się w nowoczesnych, dobrze wyposażonych klasach. Wiele zajęć prowadzimy w systemie grup, co pozwala na lepszy kontakt z nauczycielem i pełniejsze opanowanie wiadomości. W systemie grup uczniowie odbywają wszystkie zajęcia sportowe oraz zajęcia w pracowniach komputerowych.

Nie ograniczamy się do prowadzenia lekcji. Organizujemy wiele zajęć dodatkowych, w tym z przedmiotów przygotowujących do egzaminów maturalnych. Nasi uczniowie uczestniczą w wykładach otwartych w Uczelni Jana Wyżykowskiego i prelekcjach prowadzonych w szkole przez zaproszonych wykładowców, odbywają też zajęcia laboratoryjne oraz w Instytucie Politologii na Uniwersytecie Wrocławskim – dla klas z edukacją prawną. Oferujemy młodzieży liczne pozalekcyjne zajęcia sportowe. Dla wszystkich klas pierwszych organizujemy wyjazdowe warsztaty z udziałem pedagoga i psychologa, stanowiące doskonałą okazję do wzajemnego poznania się i integracji klas.

Szkoła dysponuje 30 salami lekcyjnymi, dużą aulą, salą audiowizualną oraz dwiema pracowniami komputerowymi wyposażonymi w 30 stanowisk ze stałym, światłowodowym łączem internetowym. Zajęcia sportowe odbywają się w przestronnej, nowoczesnej hali sportowej, która jest również miejscem rozgrywania wielu zawodów. Uczniowie mogą korzystać z siłowni, a osoby zainteresowane tańcem mają do dyspozycji salę taneczną z lustrami i sprzętem audiowizualnym.  Szkoła posiada też nowe boisko. Biblioteka oferuje ponad 11 tysięcy książek, a czytelnia – wybór czasopism oraz możliwość skorzystania z Internetu. O porządek dba 11 pracowników obsługi.

W szkole pracują: pedagog, psycholog i pielęgniarka. Dwie osoby troszczą się o szkolną bibliotekę i czytelnię. Dwie osoby zajmują się sekretariatem. Nad sprawnym funkcjonowaniem sieci komputerowej czuwa administrator.

W szkole działa sklepik z ciepłymi i zimnymi napojami, kanapkami i słodyczami.