Nauczyciele

W roku szkolnym 2017/2018 w naszej szkole pracuje 36 nauczycieli.

Większość z nich to osoby od lat związane z II LO.

Poniżej prezentujemy zestawienie przedmiotów nauczanych w naszym liceum i prowadzących je nauczycieli.

Uwaga: niektóre osoby uczą kilku przedmiotów.

 

 
JĘZYKI OBCE
 
Język angielski Agnieszka Antolska – Jahn

Ewa Gręda

Jolanta Grodek-Kabat

Jowita Jaworska

Maciej Lech

Agata Pękała

Marta Szadkowska

Język francuski Natalia Ossowska
Język niemiecki Renata Legieć

Ryszard Techmański

Joanna Zimna

 
PRZEDMIOTY HUMANISTYCZNE I SPOŁECZNE
 
Język polski Lilianna Bartosiewicz

Iwona Kuriata

Ewelina Majerczak

Małgorzata Piotrkowska-Dańkowska

Joanna Rodak

Elementy filozofii Małgorzata Piotrkowska-Dańkowska
Historia

Historia i społeczeństwo

Tomasz Bób

Adam Dragan

Jolanta Komarnicka

Agnieszka Winiarska

Podstawy przedsiębiorczości Aldona Szykulska
Wiedza o kulturze Aldona Szykulska
Wiedza o społeczeństwie Adam Dragan

Agnieszka Winiarska

 
PRZEDMIOTY ŚCISŁE I TECHNICZNE
 
Fizyka Anna Kopcza

Dariusz Pękała

Matematyka Olena Aubek

Danuta Gołąb

Elżbieta Herda

Iwona Świderska

Informatyka Adam Dragan

Dariusz Pękała

 
PRZEDMIOTY PRZYRODNICZE
 
Biologia Julitta Frankiewicz

Małgorzata Zajączkowska

Chemia Julitta Frankiewicz

Agnieszka Kwaśny

Małgorzata Zajączkowska

Geografia  Anna Krzysztofik

 

 
POZOSTAŁE PRZEDMIOTY
 
Edukacja dla bezpieczeństwa
Emanuela Garnowska
Religia Ks. Jerzy Jastrzębski

Dorota Witold

Wychowanie fizyczne Robert Bartosiewicz

Emanuela Garnowska

Marta Haliniak

Dorota Jonc-Paszkiewicz

Ireneusz Koliszak

Sylwia Maliszewska