Nauczyciele

W roku szkolnym 2019/2020 w naszej szkole pracuje 39 nauczycieli.

Większość z nich to osoby od lat związane z II LO.

Poniżej prezentujemy zestawienie przedmiotów nauczanych w naszym liceum i prowadzących je nauczycieli.

Uwaga: niektóre osoby uczą kilku przedmiotów.

 

 

 

 
JĘZYKI OBCE
 
Język angielski Ewa Gręda 

Jolanta Grodek-Kabat

Jowita Jaworska

Maciej Lech

Monika Lipowska

Agata Pękała

Marta Szadkowska

Łukasz Rusinek

Język francuski   

Natalia Ossowska

 

Język niemiecki Renata Legieć  

Marlena Szulc

Ryszard Techmański

Joanna Zimna

 
PRZEDMIOTY HUMANISTYCZNE I SPOŁECZNE
 
Język polski Lilianna Bartosiewicz  

Iwona Kuriata

Ewelina Majerczak

Małgorzata Piotrkowska-Dańkowska

Elementy filozofii Małgorzata Piotrkowska-Dańkowska
Historia  

Historia i społeczeństwo

Tomasz Bób  

Adam Dragan

Agnieszka Winiarska

Podstawy przedsiębiorczości Aldona Szykulska
Wiedza o kulturze Aldona Szykulska
Wiedza o społeczeństwie Adam Dragan 

Andrzej Kamiński

Agnieszka Winiarska

 
PRZEDMIOTY ŚCISŁE I TECHNICZNE
 
  

Fizyka

 

  

Anna Kopcza

 

Matematyka Olena Aubek  

Danuta Gołąb

Małgorzata Stachecka

Iwona Świderska

  

Informatyka

 

  

Adam Dragan

 

 
PRZEDMIOTY PRZYRODNICZE
 
Biologia Beata Paw-Podgórzak 

Małgorzata Zajączkowska

Chemia Beata Paw-Podgórzak 

Małgorzata Zajączkowska

Geografia   

Jolanta Komarnicka

Marek Rogala

 

 
POZOSTAŁE PRZEDMIOTY
 
Edukacja dla bezpieczeństwa
Emanuela Garnowska 

Zbigniew Dziubek

Religia Ks. Jerzy Jastrzębski  

Ks. Marek Majewski

Wychowanie fizyczne Robert Bartosiewicz 

Dorota Jonc-Paszkiewicz

Ireneusz Koliszak

Anna Stolarczyk

Plastyka Aldona Szykulska