Lektury

TEKSTY POZNAWANE W CAŁOŚCI

Poziom podstawowy:
– Sofokles „Antygona” lub „Król Edyp” (wersja literacka lub spektakl teatralny)
– „Bogurodzica”, „Lament świętokrzyski”
– Jan Kochanowski – wybrane pieśni, treny, psalmy
– Mikołaj Sęp Szarzyński – wybrane sonety
– William Szekspir „Makbet” lub „Hamlet”
– Adam Mickiewicz – wybrane sonety i inne wiersze (w tym „Romantyczność), „Dziady” cz. III, Pan Tadeusz
– Juliusz Słowacki – wybrane wiersze
– Cyprian Norwid – wybrane wiersze
– Bolesław Prus „Lalka”
– Fiodor Dostojewski „Zbrodnia i kara” lub „Łagodna”
– Joseph Conrad „Jądro ciemności”
– Jan Kasprowicz, Kazimierz Przerwa-Tetmajer, Leopold Staff – wybrane wiersze
– Stanisław Wyspiański „Wesele”
– Władysław Reymont „Chłopi” (tom I – Jesień)
– Stefan Żeromski – wybrany utwór („Ludzie bezdomni”, „Wierna rzeka”, „Echa leśne” lub „Przedwiośnie”)
– Bolesław Leśmian, Julian Tuwim, Jan Lechoń, Julian Przyboś, Józef Czechowicz, Konstanty Ildefons Gałczyński – wybrane wiersze
– Jarosław Iwaszkiewicz – wybrane opowiadanie
– Bruno Schulz – wybrane opowiadanie
– Tadeusz Borowski – wybrane opowiadanie – Krzysztof Kamil Baczyński, Tadeusz Różewicz, Czesław Miłosz, Wisława Szymborska, Zbigniew Herbert, Ewa Lipska, Adam Zagajewski, Stanisław Barańczak 0 wybrane wiersze
– Miron Białoszewski – wybrane utwory
– wybrany dramat dwudziestowieczny z literatury polskiej (np. Stanisława Ignacego Witkiewicza, Sławomira Mrożka lub Tadeusza Różewicza)
– wybrana powieść polska z XX lub XXI w. (np. „Granica” Zofii Nałkowskiej, „Solaris” Stanisława Lema, „Cudzoziemka” Marii Kuncewiczowej)
– wybrana powieść światowa z XX lub XXI w. (np. „Proces” Franza Kafki, „Dżuma” Alberta Camusa, „Imię róży” Umberto Eco)

Poziom rozszerzony:
– Horacy – wybrane liryki
– Jan Kochanowski „Treny” (jako cykl poetycki), poezja barokowa (np. Daniel Naborowski, Jan Andrzej Morsztyn)
– wybrany wiersz z romantycznej poezji europejskiej
– Juliusz Słowacki „Kordian” lub „Fantazy”
– Zygmunt Krasiński „Nie-Boska Komedia”, realistyczna lub naturalistyczna powieść europejska (np. „Ojciec Goriot” Honoriusza Balzaka, „Nana” Emila Zoli, „Pani Bovary” Gustawa Flauberta)
– Stanisław Ignacy Witkiewicz „Szewcy”
– Gustaw Herling-Grudziński – wybrane opowiadanie
– Michaił Bułhakow „Mistrz i Małgorzata”
– wybrana powieść lub zbiór opowiadań z XX lub XXI w. (np. Marii Dąbrowskiej, Zofii Nałkowskiej, Marii Kuncewiczowej, Stanisława Lema, Jerzego Pilcha, Olgi Tokarczuk)
– wybrana powieść (lub zbiory opowiadań) dwudziestowiecznych autorów z literatury światowej (np. Franza Kafki, Vladimira Nabokova, Alberta Camusa, Guntera Grassa, Umberto Eco, Johna Steinbecka)
– wybrane wiersze dwudziestowiecznych poetów polskich (innych niz na poziomie podstawowym)

TEKSTY POZNAWANE W CAŁOŚCI LUB W CZĘŚCI (decyzja należy do nauczyciela)

Poziom podstawowy:
– wybór mitów
– „Dzieje Tristana i Izoldy”
– Miguel de Cervantes „Don Kichot”
– Jan Chryzostom Pasek „Pamiętniki”
– Ignacy Krasicki – wybrana satyra lub „Monachomachia”
– Adam Mickiewicz „Dziady” część IV
– Juliusz Słowacki „Kordian”
– Witold Gombrowicz „Ferdydurke”
– Irit Amiel – wybrane opowiadanie z tomu „Osmaleni” lub Hanna Krall „Zdążyć przed Panem Bogiem”
– Gustaw Herling-Grudziński „Inny świat”
– Ryszard Kapuściński „Podróże z Herodotem”
– Biblia (wybrane psalmy, fragmenty: Pieśń nad Pieśniami, Księga Hioba, Apokalipsa św. Jana)

Poziom rozszerzony:
– wybrany esej Mieczysława Jastruna lub Zygmunta Kubiaka poświęcony kulturze antycznej
– Dante Alighieri „Boska komedia”
– Johann Wolfgang Goethe „Faust”
– Czesław Miłosz – wybrany esej
– Zbigniew Herbert – wybrany esej
– inny esej autora polskiego (np. Kazimierza Wyki, Jana Błońskiego, Leszka Kołakowskiego, ks. Józefa Tischnera)
– wybrany reportaż autora polskiego (np. Ryszarda Kapuścińskiego, Hanny Krall, Henryka Grynberga)
– dziennik (np. Marii Dąbrowskiej, Zofii Nałkowskiej, Witolda Gombrowicza)
– Jan Paweł II „Tryptyk Rzymski”
– Biblia (fragmenty Starego i Nowego Testamentu jako konteksty interpretacyjne dla lektury dzieł z innych epok)

INNE

Poziom podstawowy:
– wybrane filmy z twórczości polskich reżyserów (np. Krzysztofa Kieślowskiego, Andrzeja Munka, Andrzeja Wajdy, Krzysztofa Zanussiego)
– homilia Jana Pawła II wygłoszona 2 czerwca 1979 r. w Warszawie na Pl. Zwycięstwa (Piłsudskiego) – nagranie telewizyjne

Poziom rozszerzony:
– wybrane filmy z klasyki kinematografii światowej (np. Ingmara Bergmana, Charlesa Chaplina, Federico Felliniego, Akiry Kurosawy, Orsona Wellesa)
– spektakle teatralne (w tym Teatru TV) – przynajmniej jeden w roku
– stała lektura gazety codziennej, tygodnika opinii, miesięcznika i kwartalnika