„Komunikatywny Europejczyk”!

Mamy zaszczyt zaprosić uczniów szkół ponadgimnazjalnych, gimnazjalnych oraz siódmych klas szkół podstawowych na dziesiątą edycję konkursu językowego: KOMUNIKATYWNY  EUROPEJCZYK”, który odbędzie się w czwartek 1 marca 2018 r. o godz. 10.00 w auli II Liceum Ogólnokształcącego w Lubinie.

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych uczniów, którzy w sposób komunikatywny  i poprawny posługują się równolegle dwoma językami na poziomie danego typu szkoły:

 wersja A– gimnazjum, 7 klasa szkoły podstawowej,

 wersja B– liceum, technikum.

Test w formie pisemnej zawierać będzie zadania wymagające prawidłowej reakcji językowej w typowych sytuacjach codziennego życia. Uczestnicy udzielają odpowiedzi w dwóch językach:

wariant 1 – język angielski i niemiecki,

wariant 2 – język  angielski i francuski.

wariant 3 – język angielski i rosyjski

           

Ocenie poddana będzie umiejętność trafnego przekazu informacji oraz poprawność
i bogactwo językowe. Każda placówka może zgłosić maksymalnie 5 uczestników, którzy reprezentują swoją szkołę indywidualnie.

 

Zgłoszenia przyjmuje sekretariat II LO w terminie do  piątku – 23. 02. 2018.

76 849-72-65     76 849-72-66      2.liceum.lubin@wp.pl

Uprzejmie prosimy o podanie wariantu testu, dla zgłaszanych uczestników.

 

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Organizatorki konkursu:

 

Ewa Gręda

Jowita Jaworska

Natalia Ossowska

Joanna Zimna

 

Dodaj komentarz