Podziękowanie!

W imieniu swoim i całej społeczności szkolnej serdecznie dziękuję za zaangażowanie w organizację Dni Niepodległości w II LO w Lubinie.

W szczególności dziękuję
Paniom: 
Lilianie Bartosiewicz,
Iwonie Kuriacie-Górczyk,
Małgorzacie Piotrkowskiej-Dańkowskiej.
Ewie Grędzie
Marcie Szadkowskiej,
Małgorzacie Zajączkowskiej;

Panom: 
Adamowi Dragan,
Ryszardowi Techmańskiemu,
Tomaszowi Bób

a także
uczniom z klas: 1a, 1b, 2a, 2b, 2c, 2d, 2e, 3a, 3c, 3d, 3e

i Samorządowi Uczniowskiemu – zaangażowanym w przygotowanie spektaklu, dwójkowych spotkań, prelekcji o sporcie, prezentacji z historii kina, promocji Szkoły w Cuprum Arenie oraz małej biesiady.

Radzie Rodziców za wsparcie finansowe uroczystości.

Dziękuję Maciejowi Szwedowi – absolwentowi naszej szkoły – za zorganizowanie odprawy akustycznej i oświetleniowej.

Dziękuję również pracownikom administracji i obsługi

Paniom: 
Lidii Widzińskiej,
Małgorzacie Majcher,
Sabinie Regule,
Beacie Malinowskiej,

oraz

Panu Krzysztofowi Barczewskiemu

za udzieloną pomoc organizatorom Dni Niepodległości.

Tomasz Radziej

Dodaj komentarz