Wykład prof. Włodzimierza Sulei oraz „Krew dla Niepodległej”!

W dniu dzisiejszym rozpoczęliśmy świąteczny tydzień „Witaj Niepodległa!”, którym nasza społeczność szkolna pragnie uczcić wyjątkową, 100-ną rocznicę odzyskania niepodległości.

O godz. 12:00 rozpoczął się wykład prof. Włodzimierza Sulei, wybitnego historyka XIX i XX w., „Jedność pomimo sprzeczności – rola Józefa Piłsudskiego i Romana Dmowskiego w odbudowie państwa polskiego”. Profesor Suleja przedstawił nam różne drogi oraz koncepcje niepodległej Polski, jakie reprezentowali ww. Ojcowie Niepodległości. Podkreślił jednak, iż mimo różnic, a także konkurencji pomiędzy ówczesnymi obozami politycznymi oraz ich przedstawicielami, cel pozostawał ten sam – wolne, niepodległe państwo polskie. Ten cel został osiągnięty, a jego spadkobiercami są wszyscy Polacy. Pojawiły się również mniej oficjalne wątki życiorysu Piłsudskiego i Dmowskiego – konkurencja nie tylko polityczna, ale i miłosna (zabiegi o względy Marii Koplewskiej Juszkiewiczowej, później Piłsudskiej), więzienne perypetie Piłsudskiego (symulacja choroby psychicznej i ucieczka), czy też okoliczności spotkania obu postaci na obcym gruncie w Tokio.

Wykład spotkał się z zainteresowaniem młodzieży, która w osobistej rozmowie z profesorem Suleją zadawała interesujące ją pytania, m.in. jakie były możliwości zaistnienia w II RP ustroju monarchicznego. Na wykład przybyli zaproszeni goście specjalni oraz młodzież lubińskich szkół ponadgimnazjalnych (SLO, ZS nr 1, ZS nr 2, III LO).

W tym samym czasie (od godz. 8:00 do godz. 14:00) odbyła się na terenie II LO akcja krwiodawstwa „Krew dla Niepodległej” (w ramach tygodnia „Witaj Niepodległa!”), w trakcie której młodzież z II LO i innych lubińskich szkół chętnie oddawała krew.

W kolejnych dniach planowane są inne wydarzenia, m.in. konkurs historyczny „Polska odzyskana 1914 – 1922”, wystawa „Żołnierze Niepodległości”, spotkanie z mjr Zygmuntem Pękałą (AK Lublin, ps. „Śmiały”) czy też „Muzyka dla Niepodległej” (piosenki patriotyczne w autobusach komunikacji miejskiej – czwartek). W piątek o godz. 11.11 wszyscy uczniowie II LO wspólnie odśpiewają całego Mazurka Dąbrowskiego.

Zapraszamy do galerii.

Dodaj komentarz