Terminarz rekrutacji 2019/2020!

Terminarz rekrutacji do

II Liceum Ogólnokształcącego w Lubinie

Terminy Działania
od 13 maja do 25 czerwca 2019 r. złożenie wniosku o przyjęcie do II LO
od 19 do 25 czerwca 2019 r. dostarczenie świadectwa ukończenia gimnazjum/szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego/ósmoklasisty
16 lipca 2019 r. ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do II LO
do 24 lipca 2019 r.  złożenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum/szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego/ósmoklasisty (o ile nie zrobiono tego wcześniej)
25 lipca 2019 r. ogłoszenie list kandydatów przyjętych do II LO w Lubinie

W przypadku wolnych miejsc przeprowadzona zostanie rekrutacja uzupełniająca – terminarz zgodny z zarządzeniem Nr 2/2019 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 4 stycznia 2019 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego dla absolwentów gimnazjów oraz zarządzeniem Nr 3/2019 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 4 stycznia 2019 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego dla absolwentów szkół podstawowych.

Dodaj komentarz