Terminarz rekrutacji 2020/2021!


Terminarz rekrutacji 
do 

II Liceum Ogólnokształcącego w Lubinie


 

Terminy Działania

od 15 czerwca do 10 lipca 2020 r. (do godz. 15:00)

złożenie wniosku o przyjęcie do II LO
od 26 czerwca do 10 lipca 2020 r. (do godz. 15:00) uzupełnienie wniosku o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
od 31 lipca do 4 sierpnia  2020 r. (do godz. 15:00) uzupełnienie wniosku o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz zmiana przez kandydata wniosku przyjęcie, w tym zamiana szkół do których kandyduje
12 sierpnia 2020 r.  podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
od 13 sierpnia do 18 sierpnia 2020 r. (do godz. 15:00) potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu (o ile nie zrobiono tego wcześniej w uzupełnieniu wniosku)

19 sierpnia 2020 r. (do godz. 14:00)

podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

Dodaj komentarz