Terminarz rekrutacji 2021/2022!


Terminarz rekrutacji 
do 

II Liceum Ogólnokształcącego w Lubinie

 

 

Terminy Działania
od 17 maja do 31 maja
2021 r. (do godz. 15:00)
 
złożenie wniosku o przyjęcie do II LO
od 25 czerwca do 14 lipca
2021 r. (do godz. 15:00)
uzupełnienie wniosku o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz zmiana przez kandydata wniosku przyjęcie, w tym zamiana szkół do których kandyduje
22 lipca 2021 r.  podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
od 23 lipca do 30 lipca
2021 r. (do godz. 15:00)
potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu (o ile nie zrobiono tego wcześniej w uzupełnieniu wniosku)
2 sierpnia 2021 r.
(do godz. 14:00)
podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

Dodaj komentarz