UWAGA!

 

Informujemy, że zgodnie z zaleceniami Dolnośląskiego Kuratora Oświaty

na parterze budynku szkoły (przy s. 13) została umieszczona skrzynka

na anonimowe informacje dotyczące kwestii bezpieczeństwa.

 

 

Dodaj komentarz