Refundacja biletów miesięcznych na dojazd ucznia do szkoły ponadgimnazjalnej!

EDYCJA PROGRAMU GMINY RUDNA na rok szkolny 2019/2020 właśnie ruszyła…

Przyjmowane są wnioski, na podstawie których pełnoletni uczniowie oraz rodzice uczniów niepełnoletnich mogą uzyskać zwrot 90% wartości zakupionych biletów miesięcznych na dojazd do szkoły ponadgimnazjalnej. By pieniądze wpłynęły na konto, trzeba spełnić jednak określone warunki.

Po pierwsze należy w terminie do 10 września 2019 r. złożyć wniosek o przyznanie refundacji części kosztów zakupu biletu miesięcznego w Urzędzie Gminy Rudna pok. nr 211 lub w sekretariacie Urzędu Gminy. Jeśli mamy ten krok za sobą, wówczas należy pamiętać, by również w terminie do 10 września br. dostarczyć fakturę zakupu wraz z kopią biletu miesięcznego. Wnioski złożone po terminie 10 września 2019 r. refundowane będą na postawie dostarczonych faktur i kopii biletów od kolejnego miesiąca.

Wzór wniosku oraz klauzula RODO dostępne są w wersji elektronicznej na stronie bip.rudna.pl w  zakładce Oświata w podzakładce refundacja biletów miesięcznych na dojazd ucznia do szkoły ponadgimnazjalnej.

Szczegółowe informacje można uzyskać w pok. nr 211 lub telefonicznie: 76 749 21 06.

Dodaj komentarz