Porozumienie z Uniwersytetem Wrocławskim podpisane!

II LO w Lubinie rozpoczęło oficjalną współpracę z Uniwersytetem Wrocławskim!

W dniu 29. października 2019 r. umowę patronacką podpisali Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego prof. dr hab. Adam Jezierski, Dyrektor Kolegium Międzynarodowych Studiów Indywidualnych prof. dr hab. Piotr Chruszczewski oraz Dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego mgr Tomasz Radziej. Koordynatorem działań jest mgr Ryszard Techmański, który aktywnie przyczynił się do podpisania porozumienia.

O godz. 13:00 w Rektoracie Uniwersytetu Wrocławskiego odbyło się spotkanie Rektora Uniwersytetu z dyrektorami i koordynatorami liceów, nad którymi UWr objął patronat. Rozmawiano o możliwościach współpracy oraz wymieniano się doświadczeniami.

Zapraszamy do galerii zdjęć!

Do ww. przedstawicieli II LO dołączyli również: pani prof. Marta Szadkowska, uczniowie – Alicja Jeż i Inez Kotowicz (z klasy 2E) oraz Jakub Żyluk (z klasy 2A). Delegacja miała okazję uczestniczyć w uroczystej inauguracji roku akademickiego w Kolegium Międzyobszarowych Studiów Indywidualnych (MSI – patrz: opis poniżej) Uniwersytetu Wrocławskiego. Uroczystość w sali Oratorium Marianum rozpoczął powitaniem studentów oraz gości rektor Uniwersytetu Wrocławskiego, prof. dr hab. Adam Jezierski. Następnie głos oddano profesorowi Christopherowi F. Laferlowi  ( Departament of Romance Languages and Literatures, University of Salzburg, Austria), który wygłosił wykład “Identity and Uneasiness in the Contemporary Humanities”. W ramach swojego wystąpienia profesor Laferl skupił się na aktualnym zagadnieniu, jakim jest wzrastające znaczenie tożsamości badacza w relacji do przedmiotu badania. Po wykładzie oficjalnie wręczono podpisaną już umowę partnerską pomiędzy Uniwersytetem Wrocławskim a II Liceum Ogólnokształcącym w Lubinie. Następnie Rektor Jezierski zamknął uroczystość inauguracji i – w ramach niespodzianki – zagrał dla zgromadzonych na fortepianie i zabytkowych organach znajdujących się w Oratorium Marianum.

W ramach Patronatu Naukowego Uniwersytet zobowiązał się do:

  1. Prowadzenia dla uczniów Szkoły, zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych przez pracowników naukowo-dydaktycznych Uniwersytetu,
  2. Prowadzenia dla uczniów szkoły, zajęć laboratoryjnych i wykładów przez pracowników naukowo-dydaktycznych Uniwersytetu w laboratoriach i salach wykładowych Uniwersytetu,
  3. Objęcia, przez pracowników naukowo-dydaktycznych Uniwersytetu, indywidualną opieką naukową uczniów Szkoły, którzy odnieśli sukces w olimpiadach przedmiotowych (tutoring naukowy),
  4. Współorganizowania ze Szkołą konferencji, wykładów, konkursów, obozów naukowych i imprez o charakterze popularno-naukowym.

Mamy nadzieję, że podpisana umowa będzie stanowiła początek owocnej współpracy pomiędzy Uniwersytetem Wrocławskim a II Liceum Ogólnokształcącym.

* Kolegium Międzyobszarowych Studiów Indywidualnych to jedna z najciekawszych propozycji Uniwersytetu Wrocławskiego. Są to studia I i II stopnia lub jednolite magisterskie, nawiązujące do klasycznego schematu studiowania opartego na relacji mistrz-uczeń. Chętni mogą uczyć się tutaj jednocześnie na co najmniej dwóch kierunkach studiów z różnych obszarów wiedzy, które wybiorą spośród wszystkich dostępnych na uczelni.

Studia przygotowują do efektywnego zaistnienia na rynku pracy w zależności od uzyskanego dyplomu/dyplomów ukończenia studiów. Bogactwo doświadczeń i wiedzy okazuje się bezcenne również dla osób, które przygotowują się do kariery naukowej.

Siedziba Kolegium Międzyobszarowych Studiów Indywidualnych mieści się w budynku Wydziału Filologicznego przy Placu Nankiera 15 b., tel. +48 71 375 20 63.  

Dodaj komentarz