Diecezjalny Konkurs Literacki!

Zapraszamy do udziału w Diecezjalnym Konkursie Literackim z okazji 100-lecia urodzin Karola Wojtyły oraz przygotowania do beatyfikacji Prymasa Tysiąclecia.

Zadaniem konkursowym jest samodzielne przygotowanie pracy literackiej na jeden poniższych tematów w dowolnej formie:
1.,,Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie ma przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.” W odniesieniu do konkretnych przykładów uzasadnij słuszność słów św. Jana Pawła II.
2. Święty Jan Paweł II – wychowawca młodzieży. Jaki obraz młodego człowieka wyłania się z listów Papieża skierowanych do młodzieży?
3. Święty Jan Paweł II – poeta. Dokonaj analizy i interpretacji wybranego wiersza Papieża.
4.,,Wstańcie, chodźmy!”- jakie wartości zawarte w nauczaniu św. Jana Pawła II zamierzasz realizować w swoim życiu?
5. Takiego Prymasa Bóg daje raz na tysiąc lat… Co szczególnie imponuje w postawie Kardynała Stefana Wyszyńskiego?
6. „Mówi się, że czas to pieniądz. A ja wam powiem: czas to miłość!”. Jak słowa Prymasa Tysiąclecia wypowiedziane podczas homilii na Jasnej Górze w 1979 roku rozumie młody człowiek XXI wieku?

Praca nie może przekraczać czterech stron formatu A4, przy użyciu czcionki Times New Roman (rozmiar 12, interlinia 1,5). Ma być samodzielna, twórcza oraz dotychczas niepublikowana i nienagradzana na innych konkursach literackich. Po uwagę będzie brana zgodność z tematem, umiejętność własnej interpretacji jak i oryginalność wypowiedzi pisemnej. W przypadku wyboru tematu nr 3 należy dołączyć kserokopię analizowanego tekstu.

Etap szkolny zostanie rozstrzygnięty do 31 marca 2020 roku. Wybrane zostaną trzy najlepsze prace. Prace prosimy składać do katechetów w terminie do 20 marca.

Prace oceniać będzie komisja w składzie:
Przewodnicząca: Pani wicedyrektor Emanuela Garnowska
Członkowie: ks. Jerzy Jastrzębski, ks. Marek Majewski, P. prof. Ewelina Majerczak, P. prof. Małgorzata Piotrkowska-Dańkowska.

Najlepsze prace zostaną nagrodzone.

Zapraszamy do udziału.

Dodaj komentarz