Uwaga!

Drodzy Uczniowie,

Przypominamy o obowiązku sprawdzania wiadomości, które za pośrednictwem dziennika elektronicznego wysyłają do Was nauczyciele, którzy w obecnej sytuacji zmuszeni są wraz z Wami do pracy zdalnej. Każdy uczeń ma obowiązek systematycznie korzystać z e-dziennika i oczekiwać od swoich nauczycieli poleceń.

Dodaj komentarz