Oferta edukacyjna na rok szkolny 2021/2022!

 

PROPOZYCJA KLAS PIERWSZYCH NA ROK SZKOLNY  2021/2022

W II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM W LUBINIE

 

 

Kliknij w nazwę klasy, by zobaczyć jej opis!       

PROFIL PRZEDMIOTY PUNKTOWANE    W REKRUTACJI PRZEDMIOTY ROZSZERZONE
 

KLASA  
o profilu
matematyczno
– fizycznym     

 

język polski,
matematyka,
fizyka,
język obcy, 
matematyka,
fizyka,
język angielski
 

KLASA  
o profilu
matematyczno
   – geograficznym      

 

język polski,
matematyka,
język obcy,
geografia
matematyka,
geografia,
język angielski
 

KLASA 
o profilu
biologiczno
   – chemicznym      

 

język polski,
matematyka,
biologia,
chemia
biologia,
chemia,
język angielski
 

KLASA D  
o profilu językowym   

   

język polski,
matematyka,
język obcy,
wos lub historia
język angielski,
język niemiecki lub język francuski,
język polski
 

KLASA E  
o profilu 
prawno
– humanistycznym
      

 

język polski,
matematyka,
język obcy,
wos lub historia
język polski,
język angielski,
wos lub historia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodaj komentarz