OFF i stypendia mentoringowe!

Do 14 czerwca zgłoszenia na stypendia mentoringowe!

Chcemy polecić Waszej uwadze trwającą kwalifikację stypendialną na do bezpłatnego programu mentoringowego organizowanego przez Our Future Foundation we współpracy z mentorami ze światowych uniwersytetów (Harvard, Oxford, Cambridge).

Celem Kwalifikacji jest wspieranie uzdolnionej młodzieży licealnej, ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży pochodzącej z mniejszych ośrodków miejskich i wsi, aby walczyć z wykluczeniem materialnym i wspierać ich rozwój.

Zgłoszenia do 14 czerwca 2020. Udział w programie jest darmowy. Więcej informacji: https://off.org.pl/regulamin

Przy ocenie Aplikacji uwzględnia się następujące kryteria:

– oceny końcoworoczne (do 15 pkt za to kryterium),
– osiągnięcia w olimpiadach i konkursach na szczeblu krajowym lub międzynarodowym (do 30 pkt za to kryterium),
– działalność pozaszkolna, w szczególności charytatywna, sportowa, naukowa, kulturalna lub artystyczna (do 30 pkt za to kryterium),
– wysoki potencjał rozwojowy (do 20 pkt za to kryterium),
– liczba mieszkańców miejscowości (do 15 pkt za to kryterium),
– średni miesięczny dochód netto na członka rodziny (do 30 pkt za to kryterium).

Dodaj komentarz