UWAGA!

UWAGA!

Prosimy o zgłaszanie się do p. Agnieszki Borowskiej – Grochulskiej (sekretarz szkoły)

w celu podpisania upoważnień, w przypadku braku możliwości osobistego odbioru świadectwa dojrzałości. 

Dodaj komentarz