UWAGA!

UWAGA !

UCZNIOWIE KLAS TRZECICH!

 

W przypadku braku możliwości osobistego odbioru świadectwa ukończenia szkoły i / lub świadectwa maturalnego, proszę o zgłoszenie się do sekretariatu szkoły, celem podpisania odpowiedniego upoważnienia.

Proszę pamiętać, że podpis należy złożyć w obecności pracownika szkoły, który potwierdzi Waszą tożsamość.

Proszę mieć przy sobie legitymację szkolną lub d-d osobisty, lub paszport.

Proszę przygotować informacje dot. osoby, która będzie odbierać świadectwo: imię, nazwisko, PESEL, nr i seria dowodu osobistego (lub innego dowodu tożsamości).

Dodaj komentarz