Symulacje

Ćwiczenie 1.

W akwarium domowym znajduje się 100 rozwielitek.

Ich liczba codziennie się podwaja, a gdy przekracza 1000 sztuk,

Hodowca odławia 99% populacji.

Przygotuj arkusz, za pomocą którego:
a) obliczysz, ile rozwielitek będzie w akwarium po roku (365 dni);
b) obliczysz, ile razy rozwielitki zostały odłowione;
c) wyznaczysz największą i najmniejszą liczbę rozwielitek w ciągu badanego roku;
d) przygotujesz wykres przedstawiający zmianę liczby rozwielitek w poszczególnych dniach.

W symulacji przyjmij, że odławiane jest 99% populacji lub trochę więcej – tak aby liczba rozwielitek była całkowita.


Ćwiczenie 2:

1 maja 2020 r. łąka o łącznej powierzchni 2 ha jest porośnięta w 10% trawą. Każdego dnia przybywa 100 m2 trawy, którą mogą żywić się króliki. Początkowo na łąkę wpuszczanych jest 500 królików, z których każdy w ciągu dnia, z wyjątkiem niedziel zjada 2 m2 trawy. W niedziele króliki nie są wpuszczane na łąkę, żywią się inaczej. Załóż, że badasz hodowlę przez miesiąc, tj. od 1 maja do 31 maja.

Przygotuj arkusz, który pomoże odpowiedzieć na poniższe pytania.

a) Którego dnia po raz pierwszy nie wystarczy dla królików trawy na łące?
b) Ile najwięcej królików można wpuścić, by nie zabrakło im trawy?
c) Jak zmieniłaby się sytuacja, gdyby króliki żywiły się inaczej dwa razy w tygodniu (w środy i niedziele)?

 

lekcja13-cwiczenie2

 

Dodaj komentarz