Najlepsi z najlepszych '2021 :)

 
 
25 czerwca uroczyście zakończyliśmy rok szkolny 2020/2021.
 
Z przyjemnością przekazujemy kilka świetnych informacji 🙂
 
Otóż…
 
209 naszych uczniów odebrało świadectwo z wyróżnieniem. Spośród tej grupy, 97 wyróżnionych osób uzyskało średnią ocen 5,00 i więcej.
 
Najwyższą indywidualną średnią ocen uzyskała Oliwia Jakubowicz z klasy 2h (5,63), a najwyższą średnią ocen odnotowała klasa 2c – 4,77.
 
Nagrodę niespodziankę od rady rodziców, za najwyższą frekwencję klasy, otrzymała 2a – 94,5%.
 
Siedmioro naszych uczniów nie opuściło ani jednej lekcji (100.% frekwencja). Są to: Wanda Łakomiak (1e), Dawid Michułka (2a), Dawid Wilk (2e), Oliwia Puka (2h), Małgorzata Janik (2j), Wojciech Sołtysiak (3a), Joanna Nieśmiertelna (3a).
 
Serdecznie gratulujemy, Wam Uczniowie, wytrwałości i zaangażowania, w tym trudnym czasie, zwłaszcza wyróżnionym. Jesteśmy dumni.
 
Wszyscy pamiętajcie, cieszymy się z Waszych, choćby najmniejszych, sukcesów. 
 
Odpocznijcie. Do zobaczenia we wrześniu.
 
Radzie Rodziców, fundatorom nagród, BARDZO DZIĘKUJEMY.

Dodaj komentarz