Spotkanie profilaktyczne!

 

 

W dniu 4 października uczniowie klas: II e oraz I a, b, c, d spotkali się z funkcjonariuszami Zespołu Profilaktyki Społecznej przy Komendzie Powiatowej Policji w Lubinie. Pogadanka dotyczyła bezpieczeństwa na drodze, w Sieci i życiu codziennym, a także odpowiedzialności za czyny niezgodne z normami.

Najbardziej zdziwiły obecnych artykuły kodeksu rodzinnego i opiekuńczego 91 i 92.

Artykuł 91 dotyczy obowiązków dziecka mieszkającego u rodziców. W  §  1 czytamy: „Dziecko, które ma dochody z własnej pracy, powinno przyczyniać się do pokrywania kosztów utrzymania rodziny, jeżeli mieszka u rodziców”, a w § 2: „Dziecko, które pozostaje na utrzymaniu rodziców i mieszka u nich, jest obowiązane pomagać im we wspólnym gospodarstwie”.

Artykuł 92 dotyczy okresu trwania władzy rodzicielskiej i brzmi: „Dziecko pozostaje aż do pełnoletności pod władzą rodzicielską”.

Od teraz od obowiązków domowych już się nie wymigamy ; )

 

Dodaj komentarz