Uwaga!

 
Informacje o szkoleniach dla Uczniów, Rodziców i Nauczycieli:
 
Kalendarium szkoleń:

https://pwpp.uksw.edu.pl/kalendarium/

Platforma Specjalistyczno-Doradcza https://pwpp.uksw.edu.pl/

W ramach Programu wsparcia psychologiczno-pedagogicznego dla uczniów i nauczycieli MEiN, prężnie się rozwija i aktualnie w ofercie proponuje następujące obszary wsparcia.
 


Prowadzenie bezpłatnego doradztwa psychologicznego i pedagogicznego dla uczniów, rodziców, nauczycieli i specjalistów m.in. w następujących obszarach:
– wsparcie emocjonalne i informacyjne w bieżących trudnych sytuacjach dzieci, młodzieży i dorosłych
– rozwiązywanie problemów wychowawczych z dziećmi i młodzieżą,
– praca z zespołem klasowym,
– przezwyciężanie trudności w komunikacji i w relacjach,
– przewlekły stres,
– wsparcie dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i inne
 
Prowadzenie bezpłatnych szkoleń online dla nauczycieli, rodziców i specjalistów – trenerzy mają wieloletnie doświadczenia w pracy z dziećmi i młodzieżą oraz w prowadzeniu szkoleń dla rodziców i nauczycieli). Szkolenia są online, ale prowadzone metodą warsztatową w kontakcie. Aktualnie w ofercie jest łącznie kilkadziesiąt szkoleń z następujących obszarów:
1. Budowania wspierających relacji z uczniem
2. Wzmacnianie odporności psychicznej
3. Wykorzystania relacji socjoterapeutycznej w codziennej pracy wychowawczej
4. Komunikacji empatycznej opartej o porozumienie bez przemocy,
5. Rozwiązywania sytuacji konfliktowych
6. Radzenia sobie z trudnymi emocjami jak złość, wstyd, poczucie winy,
7. Kompetencje głębokie w pracy nauczyciela
8. Pomoc uczniom z krótkowzrocznością
 
Wkrótce oferta platformy poszerzy się o następujące obszary:
1. Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
2. Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole
3. Rozwijanie warsztatu metodycznego nauczycieli i wychowawców
4. Profilaktyka zachowań ryzykownych i uzależnień behawioralnych
5. Edukacja domowa
i inne.

Wszystkie szkolenia i konsultacje w ramach poradnictwa są online i bezpłatne. W każdym tygodniu poszerzana jest oferta szkoleń i dostępnych specjalistów.

Na czacie minimum 8 godzin dziennie jest dyżur osób służących informacją na temat programu i platformy (w tym wspieranie w procedurze logowania, zapisu na szkolenia oraz nawigacji po stronie).

Dodaj komentarz