Kolejny gość w II LO!

Dnia 13.04.2022 gościliśmy studentkę Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu panią Klarę Zimną. Nasz gość uczestniczy w projekcie Erasmusa we Włoszech. Erasmus to program uruchomiony przez Komisję Europejską 15 czerwca 1987 obejmujący szkolnictwo wyższe, a mający na celu finansowanie wyjazdów studentów na studia w innym kraju europejskim przez okres do jednego roku oraz wspieranie europejskiej współpracy uczelni wyższych ze wszystkich krajów członkowskich UE, EOG oraz kandydujących przez wspólne opracowanie programów nauczania, a także wymiany kadry akademickiej.

W spotkaniu uczestniczyły klasy 2c i 2d. Nasi uczniowie dowiedzieli się jak przystąpić do programu, jak uzyskać status studenta Erasmusa oraz jak wygląda nauka w partnerskiej uczelni w Europie.

 

Dodaj komentarz