„Czystość dla Lubina” w II LO!

 
W roku szkolnym 2022-2023 w ramach akcji „Czystość dla Lubina” w II LO w Lubinie podjęto szereg działań motywujących młodzież do selektywnego zbierania odpadów.
 
Propagowano zbiórkę zużytych baterii na terenie szkoły, m.in.. podczas lekcji podstaw przedsiębiorczości jak również w mediach społecznościowych. Prowadzono kilkumiesięczną szkolną zbiórkę zużytych baterii. Przeprowadzono konkursy szkolne:
– na projekt torby ekologicznej promującej selektywną zbiórkę baterii;
– na ulotkę informującą o zagrożeniach środowiska i zdrowia człowieka, jakie stwarzają zużyte baterie;
– na najefektywniejszego uczestnika zbiórki baterii
– na najaktywniejszą proekologicznie klasę biorącą udział w zbiórce.
 
Pokazano wystawy pokonkursowe najciekawszych prac plastyczno-ekologicznych w holu szkoły w marcu i kwietniu 2023 roku.
 
Akcję zakończono przekazaniem uczestnikom nagród i podziękowań przez Dyrektora Szkoły i Szkolnego Koordynatora Akcji.
 
W szkolnym konkursie na projekt torby ekologicznej promującej selektywną zbiórkę baterii nagrody uzyskali: Emilia Sołtysiak z kl. III f, Patrycja MajewskaWanda Łakomiak z kl. III e i Andżelika Ilnicka z kl. III b. Wyróżnienia otrzymali: Natalia Borkowska z kl. III f, Karolina Marcinowska, Marta Sobczak, Natalia NogaOskar Gralla z kl. III b
 
W szkolnym konkursie ekologiczno-plastycznym na ulotkę informującą o zagrożeniach środowiska i zdrowia człowieka, jakie stwarzają zużyte baterie nagrody przyznano: Natalii Pawełek z kl. II d, Amelii StembalskiejAnnie Szumniak z kl. II e, Zofii Godyń z kl. II f. Wyróżnienia otrzymali: Daria Karst z kl. II d, Zuzanna Rogacka, Maja Rusin, Aurelia Pytlak z kl. II e
 
Nagrodę dla najefektywnieszej uczestniczki zbiórki baterii otrzymałą Julia Hipp z klasy Ig a klasa Ia została najaktywniejszą proekologicznie klasą z biorących udział w zbiórce. Przekazano podziękowania eko-wolontariuszkom za nagłośnienie akcji w mediach społecznościowych, pracę w jury konkursów oraz oprawę i przeprowadzenie zbiórki – Elisie Janik z klasy II d i Joannie Pyrskiej z klasy III c oraz Katarzynie Dym z klasy III d jak oraz wszystkim uczestnikom, którzy wzięli udział w akcji.
 
 
Szkolny koordynator kampanii
Aldona Szykulska
 

Dodaj komentarz