Handel ludźmi!

 
W dniu 28 kwietnia gościliśmy w szkole przedstawicieli Sekcji Profilaktyki Społecznej przy KPP w Lubinie. Na spotkanie przyszli uczniowie klas trzecich. Tematem był handel ludźmi. Zbliżają się wakacje, a wraz z nimi wielu młodych ludzi podejmie letnie zatrudnienie. O tym, jak nie paść ofiarą przestępców i oszustów, a także jak zachować się w sytuacji zagrożenia opowiedzieli funkcjonariusze asp. Anna Szajbler i st. asp. Krzysztof Pawlik.
 
„Handel ludźmi jest zjawiskiem podlegającym dynamicznym przemianom, którego nasilenie zaobserwowano w Polsce na początku lat 90-tych XX w. Obecnie Polska nie jest już tylko krajem pochodzenia ofiar, ale także krajem tranzytowym, przez który odbywa się transfer ofiar z Europy Wschodniej do Europy Zachodniej oraz krajem docelowym dla ofiar wykorzystywanych głównie w prostytucji i pracy przymusowej.
 
Ideą corocznej kampanii prowadzonej przez KPP w Lubinie jest propagowanie świadomości o zjawisku i jego rozmiarach, a także wskazanie, gdzie można szukać pomocy. Każdy, kogo ten problem dotyka lub zna takie osoby, albo ma wiedzę o przestępcach trudniących się handlem ludźmi bądź o ich ofiarach, może skontaktować się z Policją przez specjalnie przygotowaną skrzynkę e-mail: handelludzmibsk@policja.gov.pl” (info ze strony KPP w Lubinie)

Dodaj komentarz