Homeschooling tematem debaty językowej!

20 marca przy wspólnym stole zasiadło 12 uczniów reprezentujących każdą z 6 grup prowadzonych przez Panią Profesor Emilię Mańko. Niecodzienna lekcja języka angielskiego miała na celu wyróżnić uczniów na najwyższym poziomie, stworzyć szansę na poszerzenie wiedzy na temat alternatywnych systemów edukacyjnych oraz umożliwić solidny trening językowy. Uczniowie wykazali się niesamowitym poziomem płynności, przygotowania merytorycznego i otwartości na prezentowane argumenty.

Spotkanie było również lekcją otwartą, która okazała się bardzo twórcza i inspirująca dla zaproszonych nauczycieli językowców. 

Dodaj komentarz