Wykład – „Kara, przestępstwo, odpowiedzialność”!

 
W czwartek (23 maja 2024 r.) naszą szkołę ponownie odwiedził Pan profesor Tomasz Kalisz z Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.
 
Uczniowie klasy 2e i 2g uczestniczyli w wykładzie „Kara, przestępstwo, odpowiedzialność”.
 
Na początku spotkania z pomocą Pana Profesora podjęliśmy próbę zdefiniowania pojęcia kara kryminalna zwracając w sposób szczególny uwagę na cele karania. W pierwszej części wykładu poznaliśmy historyczne i współczesne formy karania oraz z pomocą prelegenta ustalaliśmy w jaki sposób oraz w jakich warunkach powinna przebiegać resocjalizacja jednostki.
 
Na zakończenie wykładu Pan Profesor przedstawił historię Jamesa Bulgera zwracając uwagę na częsty brak naszej reakcji lub obojętność w różnych sytuacjach życia codziennego. Przykład Jamesa pokazał nam, że każdy z nas może przez swoje działanie zapobiec dokonania czynu zabronionego.
 
Podczas spotkania poznaliśmy również szereg pojęć z zakresu prawa karnego.
 
Dziękujemy za pasjonujący wykład i liczymy na dalszą współpracę oraz kolejne spotkania, które wzbogacają naszą wiedzę z zakresu prawa.

 
 

Dodaj komentarz