Jesteś tutaj:

17 grudnia 2018 r. (poniedziałek)

 

Za:

N. Ossowska
J. Frankiewicz
S. Maliszewska

Lekcja

klasa nauczyciel zastępujący klasa nauczyciel zastępujący klasa nauczyciel zastępujący

1

        3a

3b

całość D. Jonc

całość R. Bartosiewicz

2

        3a

3b

całość D. Jonc

całość R. Bartosiewicz

3

        3c D. Jonc – Paszkiewicz (p)

4

3de całość J. Zimna s.108     1c całość I. Koliszak edukacja zdrow.

5

1e całość J. Zimna s.108     2c całość D. Jonc edukacja zdrow.

6

    1b E. Garnowska chemia s.12 zadaje M. Zajączkowska 2c całość D. Jonc edukacja zdrow.

7

    2c M. Zajączkowska (p) chemia s.214    

8

           

 

13 grudnia 2018r. (czwartek)

 

Za:

S. Maliszewska
J. Frankiewicz
L. Bartosiewicz

Lekcja

klasa nauczyciel zastępujący klasa nauczyciel zastępujący klasa nauczyciel zastępujący

1

1a

1d

D. Jonc wf

pierwsza pomoc

       

2

1a

1d

D. Jonc wf

pierwsza pomoc

       

3

2a T. Radziej wf        

4

1c T. Radziej wf 3d całość M. Lech
j. angielski s.04
3c I. Świderska matematyka s.7

5

1c R. Techmański
za 1d eduk. zdrow. s.107 zadaje D. Jonc
3d całość A. Pękała
j. angielski s.103
3e E. Garnowska
za 7 lekcję wf

6

    1b klasa zwolniona
do domu
2d p. pedagog
J. Golubińska – Bartosik s.105

7

    2c klasa zwolniona
do domu
2a klasa zwolniona do domu; religia do odpracowania na 8 lekcji w środę 19 XII

8

        2d klasa zwolniona
do domu

Za:

I. Kuriata – Górczyk
N. Ossowska
J. Zimna

Lekcja

klasa nauczyciel zastępujący klasa nauczyciel zastępujący klasa nauczyciel zastępujący

1

    3de grupa na 855 3de grupa na 855

2

3d E. Garnowska biologia zadaje
M. Zajączkowska
2de R. Techmański s.107 2de R. Legieć
j. niemiecki s.106

3

3d M. Zajączkowska (p) biologia s.214 1e M. Szadkowska
za 1d j. angielski s.117
1e M. Szadkowska
za 1d j. angielski s.117

4

1e J. Garus za 7 lekcję s.010        

5

1e klasa zwolniona
do domu;

podst. przeds.
do odpracowania
na 8 lekcji w środę 19 XII s.104

       

6

           

7

           

1a – 5 lekcja – p. A. Szykulska WOK za 7 lekcję w środę s.104;

1d – pierwsza pomoc – realizacja projektu –  s.12  (1, 2 4 lekcja opieka E. Garnowska);

12 grudnia 2018r. (środa)

 

Za:

L. Bartosiewicz
J. Frankiewicz
J. Komarnicka

Lekcja

klasa nauczyciel zastępujący klasa nauczyciel zastępujący klasa nauczyciel zastępujący

1

           

2

           

3

2a A. Dragan za 1c s.105        

4

2d A. Kamiński
za 8 lekcję we wtorek 18 XII s.207
       

5

3c klasa zwolniona
do domu
    3b M. Piotrkowska – Dańkowska (p)
j. polski s.03

6

3c klasa zwolniona
do domu
3d klasa zwolniona
do domu
2b I. Świderska za 1c s.7

7

3e klasa zwolniona
do domu
1c wycieczka 2b T. Radziej matematyka zadaje D. Gołąb

8

    1e klasa zwolniona
do domu
2d klasa zwolniona
do domu

Za:

A. Pękała
M. Zajączkowska
S. Maliszewska

Lekcja

klasa nauczyciel zastępujący klasa nauczyciel zastępujący klasa nauczyciel zastępujący

1

3d grupa na 855 3c całość
M. Szadkowska s.12
1c wycieczka

2

1c wycieczka 3c M. Szadkowska za 1c j. angielski s. 12    

3

2b całość M. Lech
j. angielski s.04
3c M. Szadkowska za 1c j. angielski s. 102 2de E. Garnowska

4

2b R. Legieć za 1c s.106 3c J. Garus za 6 lekcję w piątek 14 XII s.010 1f R. Techmański
za 1c eduk. zdrow. s.107

5

1b całość A. Dragan informatyka 2c O. Aubek (p) matematyka s.7 1f I. Koliszak wf (p)

6

    1a klasa zwolniona do domu (WOK w czwartek) 3ab I. Koliszak wf (p)

7

        2c całość D. Jonc

 

Za:

J. Jastrzębski
J. Zimna
 

Lekcja

klasa nauczyciel zastępujący klasa nauczyciel zastępujący klasa nauczyciel zastępujący

1

    3b grupa na 855    

2

    2de całość R. Legieć s.106    

3

    1e R. Legieć (p)
j. niemiecki s.106
   

4

2a A. Kopcza za 7 lekcję s.215        

5

1a A. Szykulska za 1c podst. przeds. s.104        

6

1f A. Dragan informatyka
za 7 lekcję s.116
       

7

3b klasa zwolniona
do domu
       

 

1c – wyjazd na wycieczkę; osoby, które nie jadą na wycieczkę uczestniczą w zajęciach klasy 1b

11 grudnia 2018r. (wtorek)

 

Za:

S. Maliszewska
J. Frankiewicz
D. Jonc – Paszkiewicz

Lekcja

klasa nauczyciel zastępujący klasa nauczyciel zastępujący klasa nauczyciel zastępujący

1

    2c całość biologia
M. Zajączkowska s.214
   

2

    2c całość chemia
M. Zajączkowska s.214
   

3

1f M. Piotrkowska – Dańkowska
za 1 lekcję s.03
  1c A. Szykulska
podst. przeds.  s.104
   

4

1a

 

 

 

1d

całość
R. Bartosiewicz (EZ)

 

M. Zajączkowska

3d całość M. Lech
j. angielski s.04
1d M. Zajączkowska (p) biologia s.214

5

2a T. Radziej wf 3d A. Kamiński za 1d s. 207 j. angielski zadaje M. Lech 2ab T. Bób za 2c edukacja zdrowotna s.01

6

2a T. Radziej wf 3d A. Pękała
j. angielski
za 1 lekcję w środę 19 XII s.103
2ab E. Garnowska za 1d edukacja zdrowotna s.12

7

    1f kino 3d całość E. Garnowska

Za:

M. Zajączkowska
E. Gręda
L. Bartosiewicz

Lekcja

klasa nauczyciel zastępujący klasa nauczyciel zastępujący klasa nauczyciel zastępujący

1

        1a klasa na 855

2

        2d D. Gołąb matematyka (p) s.10

3

        2d A. Kamiński za 8 lekcję s.207

4

        3e A. Dragan
za pierwszą lekcję
s. 105

5

3c kino 3c kino 1a D. Gołąb za 1f matematyka s.10

6

2c kino 3c kino 1a M. Lipowska (p)
j. angielski s. 214

7

2c kino     3c kino

1 lekcja; s.12; 8.00 – 8.45 klasa 1bCyberprzemoc – jak się chronić?

2 lekcja; s.12; 8.55 – 9.40 klasa 3aCV i rozmowa rekrutacyjna – jak się wyróżnić?

3 lekcja; s.12; 9.50 – 10.35 klasa 3d Wystąpienia publiczne – jak się nie dać tremie?

 

Po czwartej lekcji wyjście do CK MUZA na NHEF Amy:

1d – pod opieką p. D. Jonc – Paszkiewicz

1f – pod opieką p. I. Karwat

2c – pod opieką p. M. Zajączkowskiej

3c – pod opieką p. E. Grędy

10 grudnia 2018r. (poniedziałek)

 

Za:

S. Maliszewska
J. Frankiewicz
A. Kamiński

Lekcja

klasa nauczyciel zastępujący klasa nauczyciel zastępujący klasa nauczyciel zastępujący

1

3a

3b

całość D. Jonc

całość R. Bartosiewicz

       

2

3a

3b

całość D. Jonc

całość R. Bartosiewicz

       

3

3c całość I. Koliszak        

4

1c całość I. Koliszak edukacja zdrow.        

5

2c całość D. Jonc edukacja zdrow.     2d J. Grodek – Kabat (p) j. angielski s.08

6

2c całość D. Jonc edukacja zdrow. 1b E. Garnowska chemia s.12 zadaje M. Zajączkowska 2e E. Garnowska historia s.9 zadaje
J. Komarnicka

7

    2c M. Zajączkowska (p) chemia s.214 3b klasa zwolniona
do domu

5-7 lekcja, s.207 – konkurs My w Europie – opieka p. A. Kamiński

30 listopada 2018r. (piątek)

 

Za:

L. Bartosiewicz
S. Maliszewska
R. Bartosiewicz

Lekcja

klasa nauczyciel zastępujący klasa nauczyciel zastępujący klasa nauczyciel zastępujący

1

2a klasa na 950 1f grupa na 855 1ef grupa na 855

2

2a klasa na 950 2d

2e

grupa na 1055

T. Radziej wf

2d

2e

grupa na 1055

T. Radziej wf

3

1a E. Garnowska EDB s.12 2d

  2e

grupa na 1055

I. Koliszak (p) wf

2d

2e

grupa na 1055

I. Koliszak (p) wf

4

    3c całość I. Koliszak    

5

2d D. Gołąb (p) matematyka s.10 3c całość I. Koliszak    

6

           

7

           

2d/1 zajęcia języka angielskiego wyjątkowo przeniesione z pierwszej godziny na 8 lekcję w poniedziałek 03 grudnia 2018r.

29 listopada 2018r. (czwartek)

 

Za:

R. Legieć
S. Maliszewska
 

Lekcja

klasa nauczyciel zastępujący klasa nauczyciel zastępujący klasa nauczyciel zastępujący

1

    1ad R. Bartosiewicz
eduk. zdrow.
   

2

2d

2e

całość J. Zimna

grupa na 950

1ad D. Jonc edukacja zdrowotna    

3

1c całość
R. Techmański
j. niemiecki s.107
2a E. Garnowska
wych. fiz.
   

4

2b całość
R. Techmański
j. niemiecki s.107
1c T. Radziej wych. fiz.    

5

1d całość
R. Techmański
j. niemiecki s.107
1c T. Radziej wych. fiz.    

6

2c całość
R. Techmański
j. niemiecki s.107
       

7

           

28 listopada 2018r. (środa)

 

Za:

R. Legieć
D. Jonc – Paszkiewicz
S. Maliszewska

Lekcja

klasa nauczyciel zastępujący klasa nauczyciel zastępujący klasa nauczyciel zastępujący

1

        1c klasa na 855

2

2de całość J. Zimna
j. niemiecki s.108
       

3

    2d E. Garnowska edukacja zdrowotna s.12 2de E. Garnowska edukacja zdrowotna s.12

4

1c całość
R. Techmański
j. niemiecki s.107
1e p. pedagog –
J. Golubińska -Bartosik edukacja zdrowotna s. 105
1f p. pedagog –
J. Golubińska -Bartosik edukacja zdrowotna s. 105

5

2b całość
R. Techmański
j. niemiecki s.107
1e p. psycholog –
P. Konopka edukacja zdrowotna s.105
1f p. psycholog –
P. Konopka edukacja zdrowotna s.105

6

2c grupa zwolniona
do domu
3a I. Kuriata – Górczyk (p) j. polski s.6 3a

 

3b

 

j. polski s.6

 

R. Bartosiewicz wych. fiz.

7

1d grupa zwolniona do domu 2c grupa zwolniona
do domu
2c grupa zwolniona
do domu

1300 – konkurs języka angielskiego „Łowcy Talentów Jersz” – informacje u p. A. Pękały lub p. J. Jaworskiej;

27 listopada 2018r. (wtorek)

 

Za:

J. Frankiewicz
 
 

Lekcja

klasa nauczyciel zastępujący klasa nauczyciel zastępujący klasa nauczyciel zastępujący

1

2c całość biologia
M. Zajączkowska s.214
       

2

2c całość biologia
M. Zajączkowska s.214
       

3

1c M. Piotrkowska – Dańkowska (p)
j. polski s.03
       

4

3d całość j. angielski M. Lech s.04        

5

3d całość j. angielski A. Pękała s.103        

6

3d A. Pękała j. angielski
za 1 lekcję w środę 28 XI s.103
       

7

1f klasa zwolniona
do domu
       

 

26 listopada 2018r. (poniedziałek)

 

 

Za:

J. Grodek – Kabat
 
 

Lekcja

klasa nauczyciel zastępujący klasa nauczyciel zastępujący klasa nauczyciel zastępujący

1

1b grupa na 855        

2

1a całość A. Dragan informatyka s.116        

3

1a M. Szadkowska
j. angielski (p) s.102
       

4

1e całość A. Dragan informatyka s.116        

5

           

6

2d klasa zwolniona
do domu
       

7

2d grupa zwolniona do domu        

 

Do góry

Skip to content

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji

Opcja ciasteczek na witrynie internetowej uruchamiana jest po to, by umożliwić ci najwygodniejsze i najszybsze przeglądanie jej zawartości. Jeśli nadal używasz tej witryny bez zmiany ustawień plików cookie lub klikniesz "Zgoda" poniżej, to wyrażasz na to zgodę.

Zamknij