12 grudnia 2018r. (środa)

 

Za:

L. Bartosiewicz
J. Frankiewicz
J. Komarnicka

Lekcja

klasa nauczyciel zastępujący klasa nauczyciel zastępujący klasa nauczyciel zastępujący

1

           

2

           

3

2a A. Dragan za 1c s.105        

4

2d A. Kamiński
za 8 lekcję we wtorek 18 XII s.207
       

5

3c klasa zwolniona
do domu
    3b M. Piotrkowska – Dańkowska (p)
j. polski s.03

6

3c klasa zwolniona
do domu
3d klasa zwolniona
do domu
2b I. Świderska za 1c s.7

7

3e klasa zwolniona
do domu
1c wycieczka 2b T. Radziej matematyka zadaje D. Gołąb

8

    1e klasa zwolniona
do domu
2d klasa zwolniona
do domu

Za:

A. Pękała
M. Zajączkowska
S. Maliszewska

Lekcja

klasa nauczyciel zastępujący klasa nauczyciel zastępujący klasa nauczyciel zastępujący

1

3d grupa na 855 3c całość
M. Szadkowska s.12
1c wycieczka

2

1c wycieczka 3c M. Szadkowska za 1c j. angielski s. 12    

3

2b całość M. Lech
j. angielski s.04
3c M. Szadkowska za 1c j. angielski s. 102 2de E. Garnowska

4

2b R. Legieć za 1c s.106 3c J. Garus za 6 lekcję w piątek 14 XII s.010 1f R. Techmański
za 1c eduk. zdrow. s.107

5

1b całość A. Dragan informatyka 2c O. Aubek (p) matematyka s.7 1f I. Koliszak wf (p)

6

    1a klasa zwolniona do domu (WOK w czwartek) 3ab I. Koliszak wf (p)

7

        2c całość D. Jonc

 

Za:

J. Jastrzębski
J. Zimna
 

Lekcja

klasa nauczyciel zastępujący klasa nauczyciel zastępujący klasa nauczyciel zastępujący

1

    3b grupa na 855    

2

    2de całość R. Legieć s.106    

3

    1e R. Legieć (p)
j. niemiecki s.106
   

4

2a A. Kopcza za 7 lekcję s.215        

5

1a A. Szykulska za 1c podst. przeds. s.104        

6

1f A. Dragan informatyka
za 7 lekcję s.116
       

7

3b klasa zwolniona
do domu
       

 

1c – wyjazd na wycieczkę; osoby, które nie jadą na wycieczkę uczestniczą w zajęciach klasy 1b

Dodaj komentarz