„My w Europie”!

Powiększ obraz

Do 15.11.2017 r. przyjmowane będą w naszej szkole zgłoszenia do konkursu „My w Europie” organizowanego przez Instytut Politologii UWr.  Patronat honorowy nad rywalizacją objął Bogdan Zdrojewski, Poseł do Parlamentu Europejskiego. I etap – szkolny, polegał będzie na rozwiązaniu testu (120 minut) w dniu 8 grudnia 2017 r.

Osoby, które dostaną się do II etapu będą musiały przygotować prezentację na jeden z przedstawionych tematów dot. migracji.

Terminy:

Zgłoszenie udziału w konkursie – do 30 listopada 2017 r.

Etap I – 8 grudnia 2016 r.

Etap II – termin nadsyłania prac mija 23 lutego 2018 r.

Etap III – 8 kwietnia 2018 r. w Instytucie Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego

Nagrodą główną jest wizyta studyjna w instytucjach Unii Europejskiej w Brukseli lub Strasburgu. Otrzymają ją laureaci trzech pierwszych miejsc.

Osoby zainteresowane proszone są o zgłaszanie się do p. Adama Dragan lub p. Agnieszki Winiarskiej.

Dodaj komentarz