„Społeczeństwo i prawo w oczach młodych”!

Chcąc zachęcić młodych ludzi do aktywności i refleksji na tematy obecne w dyskusji publicznej Dziekan Wydziału Prawa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu SWPS we Wrocławiu, dr hab. Monika Lewandowicz-Machnikowska, prof. Uniwersytetu SWPS, ogłasza konkurs pt. „Społeczeństwo i prawo w oczach młodych” dla uczniów ostatnich klas szkół średnich na najlepszą pracę na jeden z tematów:

 

1. Polska jako kraj przyjazny cudzoziemcom – przeszłość, teraźniejszość, przyszłość.
2. Czy sędziowie powinni być wybierani w wyborach powszechnych?

Celem konkursu jest popularyzacja wśród uczniów szkół średnich wiedzy związanej z organizacją przestrzeni życia publicznego oraz kształtowaniem świadomości obywatelskiej i społecznej.

Szczegółowe zasady konkursu określa regulamin (w załączniku). Dodatkowo przesyłamy plakat informacyjny o konkursie.

Więcej informacji dostępnych na stronie: konkurs „Społeczeństwo i prawo w oczach młodych”

Prace należy przesyłać do dnia 28 lutego 2018 r. na adres: dziekanwpiks.wroclaw@swps.edu.pl

Chętnych prosimy o kontakt z p. Adamem Dragan.

Dodaj komentarz