Poniedziałek, 12.02.2018 r.

Wychowawcy – proszę przekazać informację uczniom.

Proszę zgłaszać wszelkie niezgodności oraz lepsze rozwiązania

Za:

 R.Bartosiewicz M.Zajączkowska  

Lekcja

klasa nauczyciel zastępujący klasa nauczyciel zastępujący klasa nauczyciel zastępujący

1

1b Grupa przychodzi na 8:55 1e Klasa przychodzi na 8:55    

2

           

3

    3e M.Piotrkowska- Dańkowska za 7 lekcję 12.02    

4

    3d J.Frankiewicz- łączenie s.202    

5

    3a A.Kopcza –łączenie grup- fizyka s.106    

6

2b T.Radziej (p) 1c A.Kopcza – fizyka s.106 (p)    

7

2b T.Radziej (p)        

8

1c Grupa zwolniona do domu        

Kurs przedmaturalny z chemii s.214 w kursie biorą udział wybrani uczniowie z klasy

3d i 3a – reszta klasy odbywa lekcje wg. planu

Lekcja 2,3, i 4 klasa 1c zajęcia z chemii sala 213 – opiekę nad uczniami sprawują nauczyciele mający w tym czasie zajęcia z oddziałem

Sala 213 wyłączona – zajęcia przeniesione do Sali nr 106

Sala 203 wyłączona- zajęcia przeniesione do Sali nr 207

Dodaj komentarz