05 września 2018r. (środa)

Wychowawcy – proszę przekazać informację uczniom.

Proszę zgłaszać wszelkie niezgodności oraz lepsze rozwiązania

 

Za:

A. Szykulska
D. Witold
 

Lekcja

klasa nauczyciel zastępujący klasa nauczyciel zastępujący klasa nauczyciel zastępujący

1

1d klasa na 855 2c klasa na 855    

2

1e D. Jonc – wf
za 1 lekcję
w piątek 07 IX
3c M. Zajączkowska (p)    

3

    1b      

4

1a A. Kopcza (fizyka) za 7 lekcję w czwartek 06 IX        

5

1c M. Piotrkowska
j. polski s.03
3d I. Kuriata – Górczyk za 6 lekcję w poniedziałek 10 IX    

6

1b klasa zwolniona
do domu
1d      

7

1a klasa zwolniona
do domu
3a klasa zwolniona
do domu
   

Dodaj komentarz