18 września 2018r. (wtorek)

 

Za:

A. Pękała
L. Bartosiewicz
M. Zajączkowska

Lekcja

klasa nauczyciel zastępujący klasa nauczyciel zastępujący klasa nauczyciel zastępujący

1

1c wycieczka 1a wycieczka 2c wycieczka

2

2b R. Techmański
za 1a s.107
2d E. Garnowska za 1b j. polski s.12 2c wycieczka

3

2b R. Techmański
za 1b s.107
2d J. Frankiewicz za 1c s.202 3c całość
M. Szadkowska
j. angielski s.106

4

1b wycieczka 3e A. Dragan WOS
za 1 lekcję 19 X
   

5

3d całość J. Frankiewicz s.202 1a wycieczka 3c T. Bób hist. i społ. za 2c s.01

6

    1a wycieczka 2c wycieczka

7

1c wycieczka 3c klasa zwolniona
do domu
2c wycieczka

Za:

M. Lipowska
M. Piotrkowska – Dańkowska
I. Kuriata –Górczyk

Lekcja

klasa nauczyciel zastępujący klasa nauczyciel zastępujący klasa nauczyciel zastępujący

1

    1f J. Frankiewicz biologia za 2c s.202 1b wycieczka

2

2a całość A. Kopcza fizyka s.215 1c wycieczka 3d D. Gołąb za 1 lekcję s.10

3

3e E. Garnowska wf za 7 lekcję 2 X s.6     3a O. Aubek za 2c matematyka s.7

4

1f całość J. Jaworska

j. angielski s.203

2c wycieczka    

5

2e A. Kopcza za 1b s.215 3b I. Świderska za 1c matematyka    

Za:

E. Gręda
A. Kamiński
 

Lekcja

klasa nauczyciel zastępujący klasa nauczyciel zastępujący klasa nauczyciel zastępujący

1

    1e M. Szadkowska
zaj. z wych. za 1c
   

2

1d J. Zimna za 1a
s. 108
1f J. Frankiewicz chemia za 2c s.202    

3

3e E. Garnowska wf
za 7 lekcję 2 X s.6
       

4

3c J. Grodek – Kabat za 1b j. ang. s.08 2e J. Garus
za 1c s.010
   

5

3c T. Bób hist. i społ. za 2c s.01 1d J. Komarnicka geografia za 8 l. 24 X    

6

3c O. Aubek matematyka za 1b s.8 3b T. Bób hist. i społ. za 1c s.01    

7

    3b klasa zwolniona
do domu
   

8

    2d klasa zwolniona
do domu
   

Klasy Ia, Ib, Ic – wycieczka integracyjna (poniedziałek, wtorek)

Klasa IIc – warsztaty chemiczne w Toruniu (poniedziałek – środa)

Dodaj komentarz