25 września 2018r. (wtorek)

Za:

D. Jonc – Paszkiewicz
S. Maliszewska
T. Bób

Lekcja

klasa nauczyciel zastępujący klasa nauczyciel zastępujący klasa nauczyciel zastępujący

1

           

2

           

3

    1f wycieczka    

4

1d wycieczka 1d

1a

 

wycieczka

M. Lipowska za 1f s.213a ed. zdrowotna

   

5

2ab edukacja zdrowotna
J. Grodek – Kabat za 1e s.08
2a edukacja zdrowotna
A. Kamiński za 1d s.207
2c D. Gołąb za 1f matematyka s. 10

6

2ab edukacja zdrowotna
E. Garnowska s.12
2a edukacja zdrowotna
E. Garnowska s.12
1c A. Szykulska za 1f p. przeds. s.104

7

3d całość
E. Garnowska
    2d J. Frankiewicz
za 1f s.203

Za:

M. Szadkowska
M. Zajączkowska
 

Lekcja

klasa nauczyciel zastępujący klasa nauczyciel zastępujący klasa nauczyciel zastępujący

1

1c grupa na 855 2c grupa na 855    

2

1d wycieczka 2c J. Komarnicka za 1e s.213    

3

3c E. Majerczak za 1d j. polski s.117 3c E. Majerczak za 1d j. polski s.117    

4

3c J. Jaworska za 1f
j. angielski s.203
       

5

1e wycieczka 3c całość E. Gręda
j. angielski s.9
   

6

    2c klasa zwolniona
do domu
   

7

    2c klasa zwolniona
do domu
   

Klasy Id, Ie, Ifwycieczka integracyjna (wtorek, środa)

Dodaj komentarz