Podpisanie umowy o stałej współpracy pomiędzy Uniwersytetem Wrocławskim – WPAiE a II LO w Lubinie.

 

Mamy stałą umowę z Uniwersytetem Wrocławskim!

Dnia 24.09.2018 r. nasza szkoła podpisała umowę z Wydziałem Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego o stałej współpracy w zakresie działalności dydaktycznej i popularyzującej wiedzę prawniczą, administracyjną i ekonomiczną.

Celem tej współpracy jest podniesienie jakości kształcenia, poszerzenie oferty edukacyjnej oraz promocja prawa, administracji i ekonomii wśród uczniów oraz pracowników szkoły.

Zapraszamy do galerii.

 

Dodaj komentarz