26 września 2018r. (środa)

 

Za:

D. Jonc – Paszkiewicz
S. Maliszewska
T. Bób

Lekcja

klasa nauczyciel zastępujący klasa nauczyciel zastępujący klasa nauczyciel zastępujący

1

    1c A. Szykulska podst. przeds. za 1d s.104    

2

        3d E. Majerczak
j. polski za 1d s.117

3

2d E. Majerczak za 1d edukacja zdrowotna s.117 2de J. Zimna za 1e edukacja zdrowotna s.108    

4

1e wycieczka 1f wycieczka 3a J. Garus religia
za 7 lekcję s.010

5

1e wycieczka 1f wycieczka 1d wycieczka

6

3a J. Garus za 1d edukacja zdrowotna s.010 3ab J. Garus za 1d edukacja zdrowotna s.010 2a A. Dragan za 1e hist. i społ. s.105

7

2c R. Legieć za 1d edukacja zdrowotna s.106 2c R. Legieć za 1d edukacja zdrowotna s.106 2d A. Dragan za 1f hist. i społ. s.105

8

        2b klasa zwolniona
do domu

Za:

M. Szadkowska
N. Ossowska
 

Lekcja

klasa nauczyciel zastępujący klasa nauczyciel zastępujący klasa nauczyciel zastępujący

1

3c całość chemia s.214        

2

1c całość A. Pękała
j. angielski s.103
2de A. Szykulska za 1e s.104    

3

1c całość A. Dragan informatyka s.116 1e wycieczka    

4

1d wycieczka        

5

3a całość A. Kopcza fizyka s.215        

6

1e wycieczka        

 

Klasy Id, Ie, If – wycieczka integracyjna (wtorek, środa)

Dodaj komentarz