02 października 2018r. (wtorek)

 

Za:

S. Maliszewska
A. Kamiński
E. Garnowska

Lekcja

klasa nauczyciel zastępujący klasa nauczyciel zastępujący klasa nauczyciel zastępujący

1

    1e klasa na 855    

2

    1f klasa na 950    

3

1f M. Piotrkowska – Dańkowska
 j. polski
za 1 lekcję s.03
       

4

1da całość wf D. Jonc edukacja zdrowotna        

5

2a całość wf
R. Bartosiewicz edukacja zdrowotna
       

6

2a całość wf
R. Bartosiewicz edukacja zdrowotna
    1d lekcja przeniesiona na piątek 05 X
na 6 godz. lek.

7 lekcja – klasa Ib – wyjście na wystawę do Galerii Zamkowej – pod opieką p. A. Dragana;

5,6 lekcja – grupa wf 2ab (dziewczęta) – wyjście do CK MUZA na pokazy udzielania pierwszej pomocy;

 

Dodaj komentarz