17 października 2018r. (środa)

 

Za:

S. Maliszewska
R. Techmański
R. Legieć

Lekcja

klasa nauczyciel zastępujący klasa nauczyciel zastępujący klasa nauczyciel zastępujący

1

1c klasa na 855 3b grupa na 855    

2

    2de całość J. Zimna
j. niemiecki s.108
2de T. Bób za 3d s.01

3

2de E. Garnowska eduk. zdrow. s.12        

4

1f R. Bartosiewicz
wf eduk. zdrow.
1c A. Kopcza fizyka
za 1 lekcję
w poniedziałek 22 X
1c A. Kopcza fizyka
za 1 lekcję
w poniedziałek 22 X

5

1f R. Bartosiewicz
wf eduk. zdrow.
2b M. Piotrkowska
za 1 lekcję s.03
2b M. Piotrkowska
za 1 lekcję s.03

6

3ab całość D. Jonc wf eduk. zdrow. 2c J. Frankiewicz za 3d chemia s. 202 2c J. Frankiewicz za 3d chemia s. 202

7

2c całość wych. fiz.
D. Jonc ed. zdr.
1d grupa zwolniona
do domu
1d grupa zwolniona
do domu

Za:

D. Gołąb
I. Kuriata – Górczyk
E. Gręda

Lekcja

klasa nauczyciel zastępujący klasa nauczyciel zastępujący klasa nauczyciel zastępujący

1

1a klasa na 855 1b klasa na 855    

2

2b klasa na 950 1b J. Garus za 8 lekcję
w poniedziałek 22X s.010
2c całość M. Lech
j. angielski s.04

3

1f A. Szykulska (p) WOK. s.104 3d warsztaty 3c p. pedagog s.214

4

    3d warsztaty 3e całość M. Lipowska j. angielski s.214

5

        3e całość M. Lipowska j. angielski s.214

Za:

M. Zajączkowska
M. Szadkowska
 

Lekcja

klasa nauczyciel zastępujący klasa nauczyciel zastępujący klasa nauczyciel zastępujący

1

3c grupa na 855 3c grupa na 855    

2

3c L. Bartosiewicz
za 7 lekcję we wtorek 23 X s.205
1c grupa na 1055    

3

3c p. pedagog –
J. Golubińska – Bartosik s.214
1c grupa na 1055    

4

3c J. Garus religia
za 6 lekcję w piątek 19 X s.010
1d całość A. Dragan informatyka    

5

2c O. Aubek matematyka
za 6 lekcję
w piątek 19 X s.8
3a całość A. Kopcza fizyka s.215    

6

1a p. psycholog
P. Konopka s.214
1e całość A. Dragan informatyka    

3d – wyjazd na warsztaty polonistyczno-matematyczne;

Dodaj komentarz