24 października 2018r. (środa)

Za:

J. Frankiewicz
O. Aubek
L. Bartosiewicz

Lekcja

klasa nauczyciel zastępujący klasa nauczyciel zastępujący klasa nauczyciel zastępujący

1

    1e klasa na 855    

2

    3a warsztaty    

3

    3e E. Garnowska G.W.
za 6 lekcję s.12
2a A. Kopcza za 3a fizyka s.215

4

    1b p. pedagog
J. Golubińska – Bartosik
2d T. Bób hist. i społ. za 3a s.01

5

        3c M. Szadkowska
j. angielski  za 3a s.105 (tylko grupa
p. M. Szadkowskiej, druga grupa do domu)

6

3d klasa zwolniona
do domu
    3c klasa zwolniona
do domu

7

1c klasa zwolniona
do domu
    3e klasa zwolniona
do domu

8

1e klasa zwolniona
do domu
       

Za:

I. Kuriata – Górczyk
J. Grodek – Kabat
A. Szykulska

Lekcja

klasa nauczyciel zastępujący klasa nauczyciel zastępujący klasa nauczyciel zastępujący

1

1b klasa na 855 2d grupa na 855 1d klasa na 855

2

1b ks. J. Garus religia za 8 lekcję 29 X s.010 3b całość J. Jaworska
j. angielski s.203
1e klasa na 950

3

3d J. Jaworska
j. angielski za 3a s.203
1a całość M. Lipowska j. angielski s. 213    

4

3d ks. J. Garus
za 5 lekcję s.010
    1a A. Kopcza
za 7 lekcję
w czwartek 25 X s.215

5

        1c p. psycholog –
P. Konopka

6

        1b kino

7

        1a klasa zwolniona
do domu

Dodaj komentarz