Poniedziałek, 05.11.2018 r.

UWAGA!

Uczniowie klas uczestniczących w wykładzie

proszeni są o ubranie się na galowo!

Dodaj komentarz