Oświadczenie Społeczności Szkolnej II LO!

 

W dniu 26.02.2019 r. zaprosiliśmy na spotkanie Starostę Powiatu Lubińskiego Pana Adama Myrdę. Ani on, ani żaden jego przedstawiciel nie przybyli na zebranie z rodzicami, uczniami i pracownikami szkoły.  Ponieważ w mediach pojawiły się jednak wypowiedzi Pana Starosty dotyczące sytuacji naszego liceum, chcemy ustosunkować się do tych wypowiedzi.

W dniu 26.02.2019 r. w ramach wywiadu przeprowadzonego z Panem Starostą w TV Regionalna – „Wydarzenia”, czas 8:32 ( link: https://www.youtube.com/watch?v=F6lCnr-8KkA ) stwierdził on: „O czym rozmawiać z nauczycielami? Nie wiem, z kim jeszcze – z rodzicami, z dziećmi?”, wskazując, że takie rozmowy mogą mieć miejsce, ale po uchwaleniu nowej sieci szkół.

Powyższą wypowiedź uważamy za bardzo bulwersującą, gdyż tego typu ogromna zmiana wpływająca zdecydowanie na funkcjonowanie II Liceum Ogólnokształcącego, w sposób oczywisty wymagała konsultacji społecznych, w tym zasięgnięcia opinii Rady Rodziców oraz całej Społeczności szkolnej II LO w Lubinie. Poza tym, to właśnie dobro uczniów i rodziców jest wartością najwyższą dla naszego Liceum i powinno być dla organu prowadzącego szkołę. Nasi świetni uczniowie i ich rodzice są podstawą funkcjonowania naszej placówki i tak ważne decyzje nie powinny być podejmowane bez nich, zwłaszcza, że podjęli kiedyś decyzję o skierowaniu dzieci do II LO, a nie ZS nr 3 i czują się w ten sposób oszukani. Pan Starosta uważa inaczej. O czym chce rozmawiać już po uchwaleniu uchwały? Wyjaśniać jedynie, dlaczego podjęto taką decyzję?

W dniu 26.02.2019 r. Pan Starosta Adam Myrda szerzej odniósł się do kwestii II Liceum Ogólnokształcącego w Lubinie, lecz niestety znów za pośrednictwem mediów, tym razem miedziowe.pl (link: http://miedziowe.pl/content/view/90909/78/). Pan Starosta stwierdził: „Grono pedagogiczne zamiast robić wodę z mózgu młodzieży i rodzicom powinno się zająć nauczaniem tych dzieci.”. Nigdy i w żaden sposób jako kadra II LO w Lubinie nie robiliśmy „wody z mózgu” i nie zamierzamy. Nasze działania wynikają z troski o dalsze funkcjonowanie II Liceum Ogólnokształcącego, którego prestiż budowano przez dziesiątki lat. Wysokie wyniki nauczania, w tym 100-procentowa zdawalność matur, świadczą o jakości naszej pracy z młodzieżą. Słowa Pana Adama Myrdy są w tej sytuacji bardzo krzywdzące.

W całej tej sytuacji rodzi się pytanie, dlaczego prowadzimy rozmowy za pośrednictwem mediów, a nie osobiście?

 

Społeczność szkolna II LO w Lubinie

Dodaj komentarz