Posiedzenie Komisji Oświaty!

W dniu dzisiejszym, tj. 27.02.2019 r. o godz. 13:00 odbyło się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Powiatu Lubińskiego, na którym z powodu braku formalnoprawnego nie doszło do zaopiniowania projektów uchwał, które mają być przedmiotem jutrzejszej sesji Rady Powiatu Lubińskiego.

Również w dniu dzisiejszym o godz. 15:00 w auli II LO odbyło się spotkanie społeczności szkolnej i osób zainteresowanych z p. Barbarą Skórzewską, Radną Powiatu Lubińskiego oraz prezes Stowarzyszenia „Tak dla Lubina”, p. Agnieszką Kubicą – Radek.

W trakcie spotkania nasi goście omawiali problemy związane z funkcjonowaniem lubińskiej oświaty i specyfikę jej reorganizacji. Wspólnie odnosiliśmy się do zagadnień bliskich środowisku, szukając najlepszych rozwiązań sytuacji szkół, w tym II Liceum Ogólnokształcącego. Najważniejszym tematem była kwestia jutrzejszej sesji Rady Powiatu Lubińskiego, na której zapadnie decyzja organu prowadzącego.

Dodaj komentarz